Поиск по сайту:Про анулювання копії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
              Н А К А З
 
            20.12.2006 N 1149
 
 
     Про видачу ліцензії на провадження професійної
         діяльності на фондовому ринку
 
 
   За підсумками  розгляду заяви та документів, поданих до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу
ліцензії на  провадження  професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до Порядку та
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 за
N 345 ( z0890-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.07.2006 за N 890/12764, Н А К А З У Ю:
 
   1. Видати   з  26.12.2006  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГО-КОНСАЛТИНГОВА   КОМПАНІЯ
"АВС-РЕЄСТР" (46010,  Тернопільська  область,  м.  Тернопіль,
вул. Текстильна, буд. 21; ідентифікаційний код юридичної особи
23590607)  ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, у зв'язку із
закінченням 25.12.2006 р. строку дії попередньо виданої ліцензії
серії АА N 770217.
 
   2. Керівнику апарату М.Непрану забезпечити: повідомлення в
засобах масової інформації про видачу  відповідної  ліцензії
вказаному   суб'єкту  господарської  діяльності;  внесення
вищезазначеного професійного учасника до ліцензійного реєстру
професійних учасників фондового ринку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату М.Непрана.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
Головна сторінка