Поиск по сайту:Наказ Служби безпеки України

Головна сторінка

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.11.2007 N 381
 
 
           Про оголошення конкурсу
          на включення до списку осіб,
         рекомендованих для зарахування
         до кадрового резерву на 2008 рік
         на посади державних службовців
       першої - третьої категорії Мінекономіки,
         призначення на які здійснюється
          Кабінетом Міністрів України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                         економіки
    N 399 ( v0399665-07 ) від 28.11.2007 }
 
 
 
   Для формування пропозицій щодо кандидатур для зарахування до
кадрового резерву на 2008 рік на посади державних службовців
першої - третьої категорії Мінекономіки, призначення на які
здійснюється Кабінетом Міністрів України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити конкурсну комісію Міністерства із зарахування до
кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої
категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за
поданням Кабінету Міністрів України та  Кабінетом  Міністрів
України, у складі згідно з додатком 1.
 
   2. Оголосити  конкурс  на  включення  до  списку  осіб,
рекомендованих для зарахування до кадрового резерву на 2008 рік на
посади  державних  службовців  першої  -  третьої  категорії
Мінекономіки, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів
України, згідно з додатком 2.
 
   3. Директору департаменту персоналу Салій О.О. забезпечити
опублікування оголошення про конкурс у засобах масової інформації
та  розмістити  його  на  інформаційному стенді департаменту
персоналу.
 
   4. Директору департаменту інформатизації Заболоцькому I.О.
розмістити  інформацію про оголошення конкурсу на офіційному
вебсайті Мінекономіки.
 
   5. Конкурсній комісії провести конкурс відповідно до Порядку
проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади
державних службовців першої - третьої категорії, призначення на
які  здійснюється  Президентом  України за поданням Кабінету
Міністрів України та Кабінетом Міністрів України, затвердженого
постановою  Кабінету Міністрів України  від 21.02.2007 N 272
( 272-2007-п ).
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра С.А.Романюка.
 
 Міністр економіки України                А.К.Кінах
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   13.11.2007 N 381
 
 
               СКЛАД
         конкурсної комісії Міністерства
        із зарахування до кадрового резерву
         на посади державних службовців
          першої - третьої категорії,
    призначення на які здійснюється Президентом України
       за поданням Кабінету Міністрів України
         та Кабінетом Міністрів України
 
 
-----------------------------------------------------------------
¦РОМАНЮК         ¦ - перший заступник Міністра,    ¦
¦Сергій Андрійович    ¦  голова комісії          ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦ЛЮБЧЕНКО         ¦ - перший заступник Міністра,    ¦
¦Костянтин Валерійович  ¦  заступник голови комісії     ¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦Члени комісії:                         ¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦БОЙЦУН          ¦ - заступник Міністра        ¦
¦Наталія Євгенівна    ¦                   ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦ЗАЙЦЕВА         ¦ - голова Центру обробки запитів  ¦
¦Світлана Петрівна    ¦  країн - членів Світової     ¦
¦             ¦  організації торгівлі і Світової ¦
¦             ¦  організації торгівлі та їх    ¦
¦             ¦  інформування           ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦КОЗЛОВСЬКА        ¦ - директор юридичного департаменту ¦
¦Наталія Анатоліївна   ¦                   ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦МУНТIЯН         ¦ - заступник Міністра        ¦
¦Валерій Iванович     ¦                   ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦НЕМОДРУК         ¦ - начальник Державної інспекції з ¦
¦Наталія Павлівна     ¦  контролю за цінами        ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦ПОЛУПАН         ¦ - начальник відділу центральних  ¦
¦Тамара Володимирівна   ¦ державних органів департаменту  ¦
¦             ¦ персоналу державних органів та   ¦
¦             ¦ місцевого самоврядування Головного ¦
¦             ¦ управління державної служби України¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦ПЯТНИЦЬКИЙ        ¦ - заступник Міністра        ¦
¦Валерій Тезійович    ¦                   ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦САЛIЙ          ¦ - директор департаменту персоналу ¦
¦Олександра Олексіївна  ¦                   ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦СЛЮСАРЕНКО        ¦ - заступник Міністра        ¦
¦Оксана Олександрівна   ¦                   ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦ЦАРЕНКО         ¦ - заступник Міністра        ¦
¦Олександр Михайлович   ¦                   ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦ЧЕЛНОКОВ         ¦ - заступник Міністра        ¦
¦Сергій Дмитрович     ¦                   ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦ЧЕРЕПОВСЬКА       ¦ - директор Державного департаменту ¦
¦Iрина Федорівна     ¦  з питань банкрутства       ¦
¦-------------------------+-------------------------------------¦
¦ХАТЕЦЬКА         ¦ - головний спеціаліст відділу   ¦
¦Олена Миколаївна     ¦  роботи з керівними кадрами    ¦
¦             ¦  департаменту персоналу,     ¦
¦             ¦  секретар комісії         ¦
-----------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 399 ( v0399665-07 ) від 28.11.2007 }
 
 Директор департаменту персоналу             О.О.Салій
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   13.11.2007 N 381
 
 
               ПЕРЕЛIК
        посад, на які на конкурсних засадах
           формується список осіб,
         рекомендованих для зарахування
         до кадрового резерву на 2008 рік
         на посади державних службовців
       першої - третьої категорії Мінекономіки,
         призначення на які здійснюється
          Кабінетом Міністрів України:
 
 
   1) перший заступник Міністра;
   2) заступник Міністра;
   3) начальник Державної інспекції з контролю за цінами;
   4) перший заступник начальника Державної інспекції з контролю
за цінами;
   5) заступник начальника Державної інспекції з контролю за
цінами;
 
   6) директор Державного департаменту з питань банкрутства;
   7) перший  заступник директора Державного департаменту з
питань банкрутства;
   8) заступник  директора Державного департаменту з питань
банкрутства;
   9) Голова Центру обробки запитів країн - членів Світової
організації торгівлі і Світової організації торгівлі та  їх
інформування;
   10) заступник Голови Центру обробки запитів країн - членів
Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та
їх інформування.
 
 Директор департаменту персоналу             О.О.Салій
Головна сторінка