Поиск по сайту:Про створення наглядової ради для проведення моніторингу експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
        від 25 листопада 1999 р. N 1289-р
                Київ
 
 
   Утворити наглядову  раду  для  проведення  моніторингу
експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд" в складі, що додається.
   Дозволити голові  наглядової  ради  вносити зміни до її
персонального складу.
   Наглядовій раді разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом,
Державною  податковою  адміністрацією, Держбудом та Київською
міськдержадміністрацією підготувати і подати в місячний термін
Кабінетові  Міністрів України проект Положення про зазначену
наглядову раду.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 24
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 25 листопада 1999 р. N 1289-р
               СКЛАД
   наглядової ради для проведення моніторингу експерименту
    в житловому будівництві на базі холдингової компанії
             "Київміськбуд"
 
 
ГАЙДУЦЬКИЙ         - заступник   Глави   Адміністрації
Павло Іванович        Президента України, голова ради (за
               згодою)
 
ЄХАНУРОВ          - заступник голови Комітету Верховної
Юрій Іванович        Ради України з питань економічної
               політики,   управління   народним
               господарством,   власності   та
               інвестицій, заступник голови ради (за
               згодою)
 
ОНИЩУК           - перший  заступник Голови Держбуду,
Георгій Ілліч        заступник голови ради
 
АНТОНЬЄВ          - заступник Міністра фінансів
Григорій Костянтинович
 
ОПЕРЕНКО          - заступник Голови Державної податкової
Григорій Миколайович     адміністрації
 
ПАРНЮК           - заступник Міністра економіки
Володимир Олександрович
 
ПАЛИВОДА          - голова правління акціонерного банку
Костянтин Віталійович    "Аркада", м. Київ
 
ПОЛЯЧЕНКО         - президент  холдингової   компанії
Володимир Аврумович     "Київміськбуд"
 
СТАШЕВСЬКИЙ        - перший  заступник голови Київської
Станіслав Телісфорович    міськдержадміністрації
Головна сторінка