Поиск по сайту:Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 25 листопада 1999 р. N 2150
                Київ
     Про внесення змін і доповнень до деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 
   На виконання Указу Президента України від 2 серпня 1999 р.
N 945 ( 945/99 ) "Про реорганізацію структури управління у сфері
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства"  Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. На часткову зміну пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 1995 р. N 143 ( 143-95-п ) "Про приєднання
до Конвенції Міжнародної гідрографічної організації" доручити
Державній адміністрації морського і річкового транспорту України
представляти інтереси Кабінету Міністрів України у Міжнародній
гідрографічній організації та виконувати фінансові зобов'язання,
що випливають з участі у цій організації, за рахунок коштів
портового адміністративного збору.
   2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни і
доповнення, що додаються.
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
   пункти 1, 4, 5, 7 постанови Кабінету Міністрів України від
2 березня 1998 р. N 239 ( 239-98-п ) "Про підпорядкування
Департаменту  морських  досліджень і гідрографії Міністерству
транспорту" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 343);
   постанову Кабінету Міністрів України від 8 травня 1998 р.
N 644 ( 644-98-п ) "Питання Держгідрографії".
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 34
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 25 листопада 1999 р. N 2150
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
   1. Абзац другий пункту 3 Порядку формування та використання
коштів портового адміністративного збору, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 вересня  1997  р.  N  989
( 989-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 14;
1998 р., N 23, ст.  846),  доповнити  словами  "Міжнародна
гідрографічна організація".
   2. У додатках 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. N 755 ( 755-98-п ) "Про затвердження
граничної  чисельності працівників апарату міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм місцевих
органів  та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх
обслуговують" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 800)
слово "Держгідрографія" виключити.
   3. У назві додатка до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1282 ( 1282-98-п ) "Про передачу до сфери
управління Міністерства транспорту майна підприємств, установ і
організацій гідрографічної служби,  заснованих  на  державній
власності і розташованих на території Автономної Республіки Крим"
слова "Державна гідрографічна служба" замінити словами "Державна
адміністрація морського і річкового транспорту".
Головна сторінка