Поиск по сайту:Про внесення змін до примірних переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. N 1101 та від 22 липня 1999 р. N 1306

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 29 листопада 1999 р. N 2165
                Київ
      Про справляння митного збору під час митного
     оформлення товарів, що ввозяться в Україну для
         потреб атомних електростанцій
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Установити, що дія абзацу четвертого пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. N 65 ( 65-97-п )
"Про ставки митних зборів" (газета "Урядовий кур'єр" від 1 лютого
1997 р.; Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 381, N 19,
ст. 706, N 38, ст. 1392; 1999 р., N 20, ст. 893, N 27, ст. 1332)
не поширюється на товари, що ввозяться на митну територію України
за договорами (контрактами), укладеними з Національною атомною
енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та її підрозділами, для
потреб атомних електростанцій, перелік яких додається.
   2. Державній  митній  службі  здійснити митне оформлення
вантажів,  що  надійшли  на  адресу  Національної  атомної
енергогенеруючої  компанії "Енергоатом" та її підрозділів до
набуття чинності цією постановою, без нарахування митного збору за
їх перебування під митним контролем.
 
   Прем'єр-міністр України            В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 37
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 29 листопада 1999 р. N 2165
               ПЕРЕЛІК
       товарів, що ввозяться на митну територію
     України для потреб атомних електростанцій і на
    які не поширюється дія абзацу четвертого пункту 1
        постанови Кабінету Міністрів України
        від 27 січня 1997 р. N 65 ( 65-97-п )
 
------------------------------------------------------------------
         Назва              | Код ТН ЗЕД
------------------------------------------------------------------
 
Оксиди бору; кислоти борні              28.10 00000
 
Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі   28.25 10000
 
Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі,     29.19 00190
включаючи лактофосфати, їх галогеновані,
сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:
трикселилфосфат
 
Вогнетривкі суміші для підготовки поверхонь     32.14 90 000
підлоги; інші
 
Вироби з графіту або інших вуглецевих матеріалів,   68.15 10000
що не використовуються в електротехніці (тиглі)
 
Труби, трубки і профілі пустотілі, безшовні; інші,  73.04 41900
круглого перерізу з нержавіючої сталі; інші
 
Вироби з нікелю інші; інші              75.08 00900
 
Обладнання, пристрої та їх частини для розділення   84.01 20000
ізотопів
 
Газогенератори чи парогенератори з очисними      84.05 90000
установками та без них; частини (деталі та елементи)
 
Турбіни на водяному пару та інших робочих тілах;   84.06 90000
частини (деталі та елементи)
 
Насоси для рідин з витратомірним пристроєм або без  84.13 70910
нього; відцентрові інші; з діаметром випускного
отвору більш як 15 мм; інші; одноступінчаті
 
Насоси для рідин з витратомірним пристроєм або без  84.13 91900
нього; частини; інші
 
Обладнання інше                    84.28 90990
 
Центри оброблювальні                 84.57 10000
 
Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для  84.81 80850
трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків
або аналогічних ємкостей, включаючи
редукційні клапани
 
та терморегулювальні вентилі; арматура інша,
клапани дросельні
 
Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для  84.81 90000
трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків
або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні
клапани та терморегулювальні вентилі; частини
 
Трансформатори електричні, статичні перетворювачі   85.04 40990
електричного струму, котушки реактивного опору та
дроселі; перетворювачі статичні; інші
 
Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для   85.07 20910
них; свинцеві; інші; силові
 
Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для   85.07 20990
них; свинцеві; інші
 
Машини та апарати для зварювання; автоматичні або   85.15 31000
напівавтоматичні
 
Камери телевізійні; інші               85.25 30990
 
Частини, призначені виключно або головним чином    85.03 00990
для машин товарної позиції 8501 або 8502; інші
 
Електрична апаратура для вмикання, переривання,    85.35 21000
захисту та вимикання струму для сполучення чи
підімкнення електричних схем для напруги більш як
1000 В; вимикачі автоматичні для напруги менш як
72,5 кВ
 
Проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані     85.44 59990
електричні; провідники електричного струму напругою
більш як 80 В, але не більш як 1000 В, інші;
в ізоляції з інших матеріалів
 
Проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані     85.44 60190
електричні; провідники електричного струму для
напруги більш як 1000 В, інші; в ізоляції з інших
матеріалів
 
Прилади та апаратура для вимірювання та виявлення   90.30 10900
іонізуючого випромінювання; інші
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ТОЛСТОУХОВ
Головна сторінка