Поиск по сайту:Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1996 р. N 965

Головна сторінка

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1397 від 04.09.96
 
 
         Про Головне управління житлового
       господарства та майна міста Київської
         міської державної адміністрації
 
     ( Щодо змін додатково див. Розпорядження КМДА
      N 2074 ( ra2074017-00 ) від 21.11.2000 )
 
 
 
   З метою створення єдиної системи управління житловим фондом
міста, а також докорінної зміни форм управління майном, що
перебуває у власності міста:
 
   1. Розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 31.07.96 N 1226 ( ra1226017-96 ) "Про реорганізацію Управління
майном  міста,  Виробничого  житлово-ремонтного об'єднання та
Управління житлового господарства" викласти у такій редакції:
   "1. Реорганізувати Управління майном міста Київської міської
державної адміністрації та Управління житлового  господарства
Київської міської державної адміністрації і шляхом злиття створити
на їх базі Головне управління житлового господарства та майна
міста Київської міської державної адміністрації.
   2. Затвердити тимчасове Положення про Головне управління
житлового господарства та майна міста Київської міської державної
адміністрації згідно з додатком 1.
   3. Призначити  першим  заступником  начальника  Головного
управління житлового господарства та майна міста Київської міської
державної адміністрації Міщенко Лідію Антонівну.
   4. Реорганізувати   державне   комунальне   виробниче
житлово-ремонтне об'єднання міської державної адміністрації шляхом
перетворення   в   державне   комунальне   підприємство
"Київжитлоспецексплуатація"   Київської   міської  державної
адміністрації.
   5. Затвердити  статут  ДКП  "Київжитлоспецексплуатація"
Київської міської державної адміністрації згідно з додатком 2.
   6. Призначити начальником ДКП  "Київжитлоспецексплуатація"
Стельмаха Василя Івановича та укласти з ним контракт.
   7. Визначити, що:
   Головне управління житлового господарства та майна міста
Київської  міської державної адміністрації є правонаступником
Управління майном міста та Управління житлового господарства
Київської міської державної адміністрації;
   ДКП "Київжитлоспецексплуатація" Київської міської державної
адміністрації є правонаступником Виробничого житлово-ремонтного
об'єднання.
   8. Підпорядкувати Головному управлінню житлового господарства
та майна міста Київської міської державної адміністрації:
   - державне        комунальне       підприємство
"Київжитлоспецексплуатація";
   - державне        комунальне       підприємство
"Київжитлотеплокомуненерго";
   - міське бюро технічної інвентаризації;
   - спеціалізоване  ремонтно-налагоджувальне  управління N 8
(СРНУ-8).
   9. Взяти до  уваги,  що  Головне  управління  житлового
господарства  та  майна  міста  Київської  міської державної
адміністрації координує роботу  відділів  житлово-комунального
господарства   райдержадміністрацій,  державних  комунальних
підприємств по утриманню житлового фонду районів та орендного
спеціалізованого  ремонтно-налагоджувального  управління  N  7
(СРНУ-7).
   10. Виробничому житлово-ремонтному об'єднанню та Управлінню
майном міста у встановленому чинним законодавством порядку вжити
необхідних заходів, пов'язаних з реорганізацією, і повідомити про
неї у засобах масової інформації.
   11. Внести зміни до п.1.2 розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 16.01.96 N 49 "Про організаційну
структуру Київської міської державної адміністрації", замінивши
слова "Управління майном  міста"  та  "Управління  житлового
господарства міста" на Головне управління житлового господарства
та майна міста Київської міської державної адміністрації.
   12. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого
комітету Київської міської Ради народних депутатів від 12.10.88
N 983 "Про схему управління народним господарством м. Києва" в
частині щодо створення Виробничого житлово-ремонтного об'єднання,
розпорядження Представника Президента України у м. Києві від
29.05.92 N 368 "Про створення Державного комунального виробничого
житлово-ремонтного об'єднання" в частині щодо створення Державного
комунального  виробничого  житлово-ремонтного  об'єднання  та
розпорядження  Київської  міської державної адміністрації від
17.05.96 N 762 ( ra0762017-96 ) "Про затвердження тимчасового
Положення про управління майном міста Київської міської державної
адміністрації".
   2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської  державної  адміністрації
Фоменка І.А.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                      Додаток 1
                  до розпорядження Київської
                  міської державної адміністрації
                  від 04.09.96 N 1397
 
            Тимчасове положення
         про Головне управління житлового
          господарства та майна міста
 
   1. Головне управління житлового господарства та майна міста
(далі  -  Головне  управління) є місцевим органом державної
виконавчої влади, що утворюється головою  Київської  міської
державної адміністрації і підпорядковується заступникові голови
згідно з розподілом обов'язків.
   Головне управління здійснює керівництво у сфері житлового
господарства та майна міста.
   2. Головне  управління  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, Указами
Президента  України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами та нормативними документами з
питань житлового господарства Держжитлокомунгоспу, розпорядженнями
голови Київської міської державної  адміністрації,  рішеннями
Київської міської Ради народних депутатів, а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями Головного управління є:
   - реалізація державної політики щодо комплексного розвитку
житлового господарства міста, експлуатації та ремонту житла,
виконання робіт і надання послуг за замовленням населення;
   - участь  у розробленні проектів програм економічного і
соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на
підвищення   рівня   забезпеченості   населення  м. Києва
житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому
числі постачання якісною питною водою, охорони навколишнього
природного середовища, енергозбереження;
   - здійснення функцій щодо управління майном міста, захисту
майнових прав міста на його території та за його  межами,
реалізація державної та регіональної політики у сфері управління
майном.
   4. Головне управління відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) готує   пропозиції   щодо   комплексного  розвитку
житлово-комунального господарства міста з метою задоволення потреб
населення і народного господарства в усіх видах житлових і
комунальних послуг;
   2) розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи
житлового господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій,
катастроф і подолання їх наслідків;
   3) розглядає  пропозиції  щодо  удосконалення  структури
управління житловим господарством міста, розміщення, спеціалізації
та розвитку підприємств, організацій  і  об'єктів  житлового
господарства незалежно від форм власності, перевіряє хід виконання
рішень органів державної виконавчої влади з цих питань;
   4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом
експлуатації, утримання та використання житлового фонду незалежно
від форм власності;
   5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
згідно із державними і міськими програмами;
   6) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію (роботи,
послуги) житлового господарства та теплову енергію, у разі потреби
готує пропозиції щодо їх зміни;
   7) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових
ресурсів  житлового господарства, розробленні проекту бюджету
міста;
   8) сприяє  розвиткові  підприємництва  й  конкуренції,
демонополізації виробництва;
   9) розробляє  пропозиції  до  проектів  місцевих програм
приватизації майна  підприємств  житлового  господарства,  що
перебуває у комунальній власності, а також щодо розміщення у
м. Києві підприємств по виробництву продукції для потреб житлового
господарства міста;
   10) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих
органів  державної  виконавчої  влади  сприяє  розвиткові
зовнішньоекономічної  діяльності  підприємств  і  організацій
житлового господарства;
   11) готує пропозиції щодо здійснення  житлової  реформи,
проводить  організаційну  і  методичну  роботу,  пов'язану з
приватизацією, реєстрацією та інвентаризацією житлового фонду,
інженерних мереж житлового господарства міста;
   12) сприяє прискоренню передачі підприємствами, установами та
організаціями до комунальної власності відомчого житла та об'єктів
комунального господарства;
   13) готує пропозиції щодо передачі або продажу суб'єктам
комунальної власності підприємств та інших об'єктів житлового
господарства, які мають важливе значення для надання житлових
послуг населенню;
   14) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під
час  проектування,  будівництва нових і реконструкції діючих
об'єктів житлового господарства,  здійснює  контроль  за  їх
будівництвом (реконструкцією), бере участь у розробленні проектів
благоустрою території міста;
   15) реалізує разом з відповідними органами Мінекобезпеки та
іншими місцевими органами державної виконавчої влади і органами
самоврядування державну політику в сфері охорони природи  і
раціонального  використання природних ресурсів та екологічної
безпеки, а також забезпечення належного технічного і санітарного
стану житлового фонду міста;
   16) за поданням районних державних адміністрацій вносить на
розгляд міської державної адміністрації пропозиції щодо зміни
статусу жилих будинків;
   17) координує  роботу  з  питань  матеріально-технічного
забезпечення підприємств житлового господарства;
   18) здійснює  відповідно  до  законодавства  контроль за
організацією та  якістю  обслуговування  у  сфері  житлового
господарства;
   19) готує пропозиції щодо удосконалення системи соціального
захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
   20) вживає заходів щодо поліпшення умов охорони праці на
підприємствах і в організаціях житлового господарства;
   21) сприяє  забезпеченню  стандартизації  та сертифікації
продукції, робіт і послуг житлового господарства міста;
   22) організовує роботу по підготовці  та  перепідготовці
робітничих кадрів для потреб житлового господарства міста;
   23) здійснює    координацію    діяльності   відділів
житлово-комунального господарства райдержадміністрацій;
   24) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  щодо
удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у
сфері житлового господарства;
   25) готує пропозиції щодо вдосконалення управління майном
підприємств і організацій житлового господарства, які належать до
сфери управління міської державної адміністрації;
   26) здійснює облік майна, що перебуває у власності міста і
загальнодержавного  майна,  повноваження  з  управління  яким
делеговані Київській міській державній адміністрації;
   27) здійснює  за  дорученням  голови  міської  державної
адміністрації в установленому порядку повноваження з управління
майном підприємств, установ і організацій (далі - підприємства),
що належить до сфери управління міської державної адміністрації,
зокрема:
   - погоджує рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
підприємств;
   - погоджує статути (положення) підприємств у межах чинного
законодавства, контролює їх дотримання та надає пропозиції щодо
вжиття заходів у разі їх порушення;
   - погоджує укладання та розірвання контрактів з керівниками
підприємств;
   - здійснює  контроль  за  ефективністю  використання  і
збереженням закріпленого за підприємствами майна;
   - дає згоду Фондові державного майна України на створення
спільних  підприємств,  до статутних фондів яких передається
загальнодержавне майно, повноваження з управління яким делеговані
відповідній державній адміністрації;
   - вносить  пропозиції власникам майна щодо відчуження у
власність міста належного їм майна, а також розглядає питання про
передачу майна, що перебуває у власності міста, іншим власникам,
оформляє матеріали по прийому-передачі об'єктів та майна;
   28) виступає  за  дорученням  голови  міської  державної
адміністрації орендодавцем нерухомого майна, (будівель, споруд,
приміщень), що перебувають у  комунальній  власності  міста,
організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди
нерухомого майна, погоджує проекти договорів оренди, видає ордери
на право зайняття приміщень;
   29) вносить пропозиції щодо надання дозволу підприємствам,
майно яких перебуває у комунальній власності міста, на передачу в
оренду нерухомого майна;
   30) розглядає у межах своєї  компетенції  питання  щодо
розміщення на території міста нових підприємств та інших об'єктів
незалежно від форм власності, готує голові міської державної
адміністрації відповідні пропозиції;
   31) вирішує в установленому порядку питання закріплення майна
за міськими комунальними підприємствами, організаціями, установами
на  праві  повного  господарського  відання  чи оперативного
управління;
   32) здійснює облік майна міських комунальних підприємств,
організацій, установ відповідно до галузевого розрізу, здійснює
контроль за використанням та збереженням комунальної власності
міста;
   33) отримує бухгалтерську звітність від міських комунальних
підприємств, організацій, установ, здійснює аналіз їхніх балансів,
руху основних засобів;
   34) отримує зведену піврічну і річну звітність з питань
фінансово-господарської діяльності від райдержадміністрацій міста
і формує зведені показники по місту;
   35) здійснює підбір  нежилих  приміщень  для  розміщення
підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності;
   36) здійснює в установленому порядку делеговані Київській
міській державній адміністрації повноваження щодо  управління
майном, яке перебуває у загальнодержавній власності;
   37) надає пропозиції щодо розміщення центральних органів, які
створюються  Верховною Радою України, Президентом України та
Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв,
консульств  іноземних  держав  та  представництв  міжнародних
організацій в Україні у адміністративних будинках і нежилих
приміщеннях, що перебувають у загальнодержавній власності; '
   38) за дорученням Київської міської державної адміністрації
погоджує питання щодо оренди нежилих приміщень, що належать
підприємствам, установам і організаціям,  які  засновані  на
загальнодержавній власності та знаходяться на території міста
Києва;
   39) здійснює  за  дорученням  голови  міської  державної
адміністрації інші повноваження, пов'язані з управлінням майном,
що належить до сфери управління міської державної адміністрації;
   40) бере участь у розробленні програм приватизації майна
підприємств державної власності у м. Києві, здійснює контроль за
їхнім виконанням, складанні переліків об'єктів, які підлягають та
не підлягають приватизації, вносить пропозиції для  розробки
державної програми приватизації; .
   41) бере участь у роботі комісій по приватизації майна
комунальної та загальнодержавної власності, у розробці планів
приватизації об'єктів комунальної та загальнодержавної власності;
   42) бере участь у роботі конкурсних комісій по продажу частки
майна, що належить державі, в акціонерних товариствах, створених
за участю загальнодержавного і комунального майна;
   43) вносить пропозиції щодо продажу об'єктів незавершеного
будівництва;
   44) погоджує  питання щодо відчуження окремо визначеного
майна, що належить до комунальної власності міста;
   45) за дорученням міської державної адміністрації працівники
управління виступають уповноваженими особами щодо  управління
акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають
у комунальній власності;
   46) за дорученням Київської міської державної адміністрації
виступає засновником спільних підприємств, організовує роботу по
оцінці  майна,  яке  передається  в статутні фонди спільних
підприємств, контролює використання і збереження цього майна;
   47) оформлює в установленому порядку право власності на
об'єкти нерухомого майна з видачею свідоцтв про право власності;
   5. Головне управління має право:
   - розраховувати рівень витрат на експлуатацію, ремонт та
реконструкцію будинків житлового фонду і вносити пропозиції щодо
джерел фінансування;
   - здійснювати  у  межах  своєї  компетенції контроль за
виконанням підприємствами, установами та організаціями незалежно
від форм власності, а також громадянами нормативних актів з питань
утримання та ремонту житлового фонду, благоустрою території міста;
   - вносити на розгляд відповідних місцевих органів державної
виконавчої  влади  пропозиції  щодо  припинення  будівництва,
реконструкції,  розширення  об'єктів  виробничого  та  іншого
призначення незалежно від форм власності у разі порушення вимог
законодавства,   стандартів   і   технічних   умов  щодо
житлово-комунального забезпечення;
   - залучати спеціалістів інших підрозділів міської державної
адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що
належать до його компетенції;
   - отримувати в установленому порядку від інших підрозділів
міської державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші
матеріали, а від місцевих органів  державної  статистики  -
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;
   - здійснювати  перевірки  використання  та  збереження
комунальної власності міста; представляти інтереси  Київської
міської державної адміністрації в судових органах в межах своєї
компетенції;
   - скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
   6. Головне управління у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими  підрозділами  міської  державної
адміністрації, представницькими органами та органами місцевого
самоврядування,  а  також  підприємствами,  установами  та
організаціями, об'єднаннями громадян.
   7. Головне управління очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади  головою  міської  державної
адміністрації.
   Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади головою міської державної
адміністрації.
   8. Начальник Головного управління:
   - здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Головне
управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників
начальника Головного управління, керівників його  структурних
підрозділів, готує пропозиції щодо призначення на посаду та
звільнення з посади керівників підприємств житлового господарства,
що належать до сфери управління міської державної адміністрації,
керівників відділів житлово-комунального господарства районних у
місті Києві державних адміністрацій;
   - затверджує структуру і штатний розпис Головного управління
у межах граничної чисельності та фонду оплати працівників;
   - видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
   - затверджує  положення  про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників Головного управління;
   - розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису
витрат на утримання Головного управління;
   - призначає на посаду і звільняє з посади  працівників
Головного управління;
   - забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови
Київської міської державної адміністрації, виконання перспективних
і поточних планів діяльності Управління;
   - розподіляє обов'язки між заступниками і координує їхню
роботу;
   - накладає на працівників Управління дисциплінарні стягнення.
   9. Накази  начальника  Головного  управління  підлягають
державній реєстрації згідно з чинним законодавством.
   10. Накази начальника Головного управління, у разі порушення
прав  громадян, представницьких органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій можуть бути
оскаржені в судовому порядку.
   11. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції Головного управління, в Головному управлінні може
утворюватися колегія у складі начальника Головного управління
(голова колегії), заступників начальника Головного управління за
посадою, а також інших працівників Головного управління  та
підпорядкованих йому підприємств і організацій.
   До складу  колегії можуть входити також керівники інших
підрозділів міської державної адміністрації.
   Склад колегії затверджується  головою  Київської  міської
державної  адміністрації  за  поданням  начальника  Головного
управління.
   Рішення колегії  проводяться в життя наказами начальника
Головного управління.
   12. Для розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій
та пропозицій щодо поліпшення житлового господарства  міста,
вдосконалення управління майном міста і вирішення інших питань в
Головному управлінні можуть створюватися науково-технічні  та
економічні ради і комісії.
   Склад цих рад і комісій та положень про них затверджує
начальник Головного управління.
   13. Головне управління утримується за рахунок коштів бюджету.
   Граничну чисельність,  фонд  оплати праці працівників та
видатки на утримання Головного управління затверджує  голова
Київської міської державної адміністрації.
   14. Головне управління є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України й своїм найменуванням.
   15. Місцезнаходження Головного управління: м. Київ, вул.
Хрещатик, 36.
 
 Заступник голови міської
 державної адміністрації                 В.Ромашко
 
                      Додаток 2
                 до розпорядження Київської
                 міської державної адміністрації
                 від 04.09.96 N 1397
 
               Статут
        державного комунального підприємства
          "Київжитлоспецексплуатація"
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Державне       комунальне       підприємство
"Київжитлоспецексплуатація" (далі - Підприємство) створене на
підставі Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) є
правонаступником   державного   комунального   виробничого
житлово-ремонтного об'єднання.
   1.2. У своїй діяльності Підприємство підпорядковане Головному
управлінню житлового господарства та майна Київської державної
адміністрації.
   1.3. Підприємство  є юридичною особою, діє на принципах
госпрозрахунку, має самостійний баланс, майно, основні фонди і
оборотні  кошти,  розрахунковий, валютний та інші рахунки в
установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп,
фірмові бланки та інші реквізити.
   1.4. Підприємство у своїй діяльності керується  законами
України,  постановами  та  розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, рішеннями Київської міської Ради народних депутатів,
розпорядженнями міської держадміністрації, а також цим Статутом. У
межах своєї компетенції  Підприємство  організовує  виконання
розпоряджень міської держадміністрації.
   1.5. До складу Підприємства входять структурні підрозділи:
   - Дирекція по утриманню і експлуатації житлових будинків
маневреного фонду;
   - дитячий оздоровчий комплекс "Джерело" (смт. Буча);
   - Дирекція по експлуатації нежилих будинків.
   1.6. Підприємство має право набувати майнові та немайнові
права і обов'язки, від свого імені укладати договори, виступати
позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді.
   1.7. Юридична адреса Підприємства:
   м. Київ-34, вул. Володимирська, 51-А.
 
          2. Мета і предмет діяльності
 
   2.1. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення
належної експлуатації і ремонту інженерних мереж, споруд та
обладнання, утримання житлового і нежилого фонду,  отримання
прибутку.
   2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
   2.2.1. Здійснення  технічного  обслуговування  і  ремонту
димовентиляційних каналів від газових приладів і печей.
   2.2.2. Прочистка, ремонт і технічне обслуговування дренажних
систем  і  внутрішньоквартальних  зливостоків  та  інших
спеціалізованих робіт в житловому і нежилому фонді.
   2.2.3. Утримання, експлуатація і ремонт внутрішньоквартальних
колекторів, що знаходяться на балансі Підприємства.
   2.2.4. Забезпечення належного утримання  та  експлуатації
житлових будинків маневреного фонду.
   2.2.5. Ведення обліку нежилого фонду, що знаходиться  в
повному господарському віданні Підприємства. Передача його в
оренду та укладання договорів оренди за розпорядженнями Київської
міської держадміністрації та на підставі ордерів, виданих Головним
управлінням житлового господарства та майна міста, здійснення
контролю за виконанням договорів оренди нежилих приміщень.
   2.2.6. Забезпечення утримання і експлуатації відокремлених
нежилих будинків, які перебувають у повному господарському віданні
Підприємства, інженерних мереж і споруд.
   2.2.7. Здійснення            ремонтно-будівельних,
монтажно-налагоджувальних та спеціалізованих робіт, виготовлення
будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, товарів народного
споживання на виробничих базах Підприємства.
   2.2.8. За поданням районів здійснення функцій замовника по
будівництву і реконструкції житлових і нежилих будинків.
   2.2.9. Надання  транспортних,  торговельно-посередницьких
послуг по матеріально-технічному постачанню.
   2.2.10. Здійснення  підготовки  і  перепідготовки  кадрів
робітників  і  спеціалістів  в  галузі  житлово-комунального
господарства.
   2.2.11. Надання в межах своєї компетенції науково-технічних,
інформаційних, юридичних, економічних послуг.
   2.2.12. На  замовлення  Головного  управління  житлового
господарства  та  майна  міста  Київської  міської державної
адміністрації виконання робіт, пов'язаних з його функціями, в тому
числі:
   - централізований цілодобовий прийом міською диспетчерською
заявок від населення на усунення аварій і неполадок у житловому
фонді, координація роботи  аварійно-диспетчерських  служб  по
усуненню аварійних ситуацій;
   - обстеження технічного стану жилих і нежилих будинків;
   - виконання функцій замовника по заміні та модернізації
ліфтів, об'єднаних диспетчерських систем, іншого обладнання та
інженерних систем;
   - забезпечення належного утримання і роботи в літній період
дитячого оздоровчого комплексу "Джерело" з метою оздоровлення
дітей працівників житлово-комунального господарства міста.
 
   2.3. Відповідно до мети своєї діяльності Підприємство:
   2.3.1. Самостійно  планує  свою  діяльність  і  визначає
перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію,
роботи, послуги та з необхідності забезпечення виробничого і
соціального розвитку трудового колективу Підприємства.
   2.3.2. Організує  матеріально-технічне  забезпечення своєї
діяльності шляхом централізованого придбання ресурсів або через
товарні біржі та інші організації.
   2.3.3. Реалізує свою продукцію, послуги за цінами і тарифами,
що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у
випадках, передбачених законодавчими актами України, за державними
цінами і тарифами. Користується банківським кредитом.
 
          3. Підприємство має право
 
   3.1. Виступати заставодавцем, передавати, здавати в оренду,
обмінювати, надавати безоплатно в тимчасове користування або
позику закріплене за ним майно, в т.ч. будівлі і споруди тільки за
згодою власника або органу, уповноваженого управляти майном.
   3.2. Передавати в оренду нежилий фонд, укладати договори
оренди на підставі розпоряджень голови міської держадміністрації
та ордерів, виданих Головним управлінням житлового господарства та
майна міста.
   3.3. Самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати
праці (але не менше мінімального розміру, встановленого державою).
   3.4. Організовувати роботу по нормуванню праці, встановлювати
технічно обгрунтовані норми праці, переглядати їх.
   Створювати відповідно  до  чинного законодавства філіали,
представництва, вступати в об'єднання.
 
          4. Управління підприємством
 
   4.1. Управління  підприємством здійснюється відповідно до
цього  Статуту  на  основі  поєднання  прав  власника  щодо
господарського  використання  майна  Підприємства і принципів
самоврядування трудового колективу.
   4.2. Виробничі, трудові і економічні відносини трудового
колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним
договором.
   4.3. Трудовий  колектив  Підприємства  згідно  з  діючим
законодавством  бере участь у вирішенні соціально-економічних
питань діяльності підприємства. Повноваження трудового колективу
реалізуються загальними зборами та Радою трудового колективу, яка
обирається строком на 3 роки не менш, ніж 2/3 голосів. Члени Ради
трудового  колективу не можуть бути звільнені з роботи або
переведені на інші посади без згоди Ради трудового колективу.
   4.4. Управління   підприємством   здійснює   начальник
Підприємства, який призначається на посаду та звільняється з
посади розпорядженням Київської міської державної адміністрації на
контрактній основі.
   4.5. Начальник  Підприємства  укладає  трудові  договори
(контракти, угоди) з працівниками Підприємства, заохочує їх і
накладає  стягнення  у межах чинного трудового законодавства
України.
   4.6. Начальник:
   - діє без доручення від імені Підприємства, представляє його
у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає
договори, дає доручення, відкриває рахунки в банках;
   - несе повну відповідальність перед державою і колективом
працівників за  діяльність  Підприємства,  розпоряджається  в
установленому порядку його майном, коштами;
   - визначає  структуру  Підприємства,  встановлює  штатний
розклад;
   - здійснює інші віднесені до його компетенції функції щодо
управляння Підприємством.
 
            5. Майно та кошти
 
   5.1. Майно Підприємства належить до комунальної власності
міста і закріплюється за  Підприємством  на  праві  повного
господарського відання.
   5.2. Джерелом формування майна Підприємства є:
   - грошові та матеріальні внески власника;
   - доходи від господарської діяльності;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - благодійні внески, пожертвування українських та іноземних
підприємств, організацій, громадян;
   - цільові кошти з бюджетних та позабюджетних коштів;
   - інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.
   Прибуток (доход) за вирахуванням податків до державного та
місцевого бюджетів і інших платежів залишається в розпорядженні
Підприємства і використовується ним  самостійно  у  порядку,
встановленому власником.
 
        6. Зовнішньоекономічна діяльність
 
   Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з
чинним законодавством.
 
      7. Облік, звітність та ревізія діяльності
 
   7.1. Підприємство здійснює оперативний та  бухгалтерський
облік результатів своєї діяльності і надає статистичну звітність в
порядку, встановленому законодавством України.
   Ревізія та  перевірки діяльності Підприємства проводяться
власником чи уповноваженим ним органом при потребі, але не рідше
одного разу на рік.
 
        8. Умови реорганізації, ліквідації
 
   8.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) та ліквідація підприємства проводяться за рішенням
власника чи уповноваженого ним органу, а у випадках, передбачених
чинним законодавством України, за рішенням суду чи арбітражного
суду.
   8.2. При  реорганізації  та  ліквідації  Підприємства
звільнюваним працівникам гарантується додержання їхніх прав та
законних інтересів відповідно до трудового законодавства України.
   8.3. Майно та кошти Підприємства, які залишаються після
бюджетних розрахунків, задоволення  претензій  кредиторів  та
розрахунку з членами трудового колективу, використовуються за
рішенням власника.
 
 Заступник голови міської
 державної адміністрації                 В.Ромашко
Головна сторінка