Поиск по сайту:Про затвердження Методичних вказівок по порядку переходу на нові картки особових рахунків платників по веденню обліку податку на додану вартість та по організації контролю за своєчасним відшкодуванням податку на додану вартість

Головна сторінка

       УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ
          ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ
 
              Н А К А З
 
 N 131 від 24.11.97          Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   4 листопада 1998 р.
                   за N 53/118
 
 
     Про порядок видачі територіальними та місцевими
     органами державного пожежного нагляду м. Києва
    підприємствам, установам, організаціям, орендарям та
      підприємцям дозволу на початок експлуатації
 
 
   На виконання  Закону  України  "Про  пожежну  безпеку"
( 3745-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня
1994 р. N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання Закону
України "Про пожежну безпеку" і наказу Міністерства внутрішніх
справ України від 26 жовтня 1994 року N 580 ( z0257-94 ) "Про
затвердження Положення про порядок видачі органами державного
пожежного  нагляду  підприємствам,  установам,  організаціям,
орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи" Н А К А З У Ю:
 
   1. Покласти розгляд заяв на видачу дозволів на початок роботи
новоствореного підприємства, експлуатацію нових, реконструйованих
виробничих, житлових та інших об'єктів, оренду приміщень, будівель
та споруд на місцеві органи державного пожежного нагляду.
   Розгляд заяв та видачу дозволів щодо впровадження нових
технологій,  передачі у виробництво зразків пожежонебезпечних
машин, устаткування, механізмів  та  продукції  покласти  на
управління Державної пожежної охорони ГУ МВС України в м. Києві
(територіальний орган держпожнагляду).
   По об'єктах,  які охороняються ЗДПО-6, у випадках, коли
необхідно узгодити обгрунтовані відступи від протипожежних норм
або проектні рішення, на які відсутні норми проектування, заяви
про можливість видачі дозволів на початок роботи новоствореного
підприємства  також  розглядаються  безпосередньо  управлінням
Державної пожежної охорони ГУ МВС України в м. Києві.
   2. Встановити, що заяви про одержання дозволу на початок
роботи новоствореного підприємства приймаються на реєстрацію та
розгляд тільки при наявності копій документів, перелічених в п.5
Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду
підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям
дозволу на початок роботи ( z0257-94 ) (надалі - Положення).
   Після отримання заяви і копій необхідних документів орган
державного пожежного нагляду реєструє її у відповідному журналі і
протягом 7 днів приймає рішення про відмову або видачу постійного
чи тимчасового дозволу на початок роботи
новоствореного підприємства.
   В разі відмови у видачі дозволу письмово повідомляється
заявник із зазначенням мотивів відмови.
   Тимчасовий дозвіл на початок роботи підприємства, організації
чи установи може видаватись в разі невиконання окремих вимог з
пожежної безпеки. В цих випадках визначається термін дії дозволу.
Недоліки, які мають місце, відображаються в приписі держпожнагляду
та вказуються в умові дії дозволу.
   Начальники ЗДПО, СДПЧ мають право видавати тимчасовий дозвіл
на початок роботи терміном не більше одного року, а УДПО - до
трьох років.
   При розгляді питань видачі тимчасових дозволів на початок
роботи новоствореного підприємства до матеріалів протипожежного
обстеження повинні додаватися документи про гарантоване виконання
власником в узгоджені з держпожнаглядом строки нормативних вимог
пожежної безпеки (проектні рішення; документи, які підтверджують
фінансування робіт; договори з підрядними організаціями і таке
інше).
   У разі невиконання умов дії дозволу або порушення правил
пожежної безпеки під час експлуатації начальник ЗДПО, СДПЧ, який
його видавав, або вищестоящий орган держпожнагляду мають право
скасувати цей дозвіл відповідною постановою.
   3. Начальнику  канцелярії  управління  Державної пожежної
охорони, начальникам ЗДПО, СДПЧ завести журнали реєстрації заяв і
дозволів на початок роботи новоствореного підприємства відповідно
до форми, встановленої у додатку N 3 Положення ( z0257-94 ).
Забезпечити постійне зберігання заяв власників, копій дозволів або
відмов в їх видачі, а також документів, які були підставою для
прийняття рішення в окремих справах, що мають зберігатися в
архіві.
   4. Начальникам ЗДПО, СДПЧ після вирішення питання про видачу
дозволу на початок роботи новоствореного підприємства забезпечити
внесення відповідних даних до журналів обліку об'єктів з наступним
заведенням наглядових справ відповідно до вимог Настанови по
організації роботи органів державного пожежного нагляду.
   5. Начальникам ЗДПО, СДПЧ забезпечити інженерно-інспекторські
групи необхідною кількістю бланків заяви та дозволу на початок
роботи, а також журналом реєстрації заяв і дозволів.
   Контроль за дотриманням вимог з питань видачі дозволів в
районних підрозділах пожежної охорони покласти на начальників
ЗДПО, СДПЧ та зобов'язати їх:
   - розглядати  всі  матеріали,  що  надходять  в  орган
держпожнагляду для отримання дозволів на початок роботи;
   - вести карти контролю за терміном дії дозволів (додаток N 1)
та аналізувати матеріали по результатах перевірок протипожежного
стану об'єктів, по яких видавалися дозволи;
   - стан роботи по видачі дозволів щомісячно розглядати на
службових  та  оперативних  нарадах з інспекторським складом
підрозділу.
   Відділам державного пожежного нагляду, нормативно-технічному
та центру громадських зв'язків щоквартально проводити перевірки
дотримання в районних підрозділах пожежної охорони законності при
застосуванні адміністративних санкцій, проведенні перевірок по
пожежах та видачі дозволів на початок роботи новоствореного
підприємства. Організацію проведення перевірок і узагальнення їх
результатів покласти на відділ державного пожежного нагляду.
   Контроль за виконанням  наказу  покласти  на  заступника
начальника управління Державної пожежної охорони ГУ МВС України в
м. Києві полковника внутрішньої служби Важкого В.Г.
   Наказ оголосити  всьому  інженерно-інспекторському  складу
гарнізону.
   Наказ N 89 від 7 червня 1995 р. та додаток N 2 до вказівки
УДПО від 5 вересня 1995 р. N 54/1/1506 вважати такими, що втратили
силу.
 
 Начальник управління
 генерал-майор внутрішньої служби           М.А.Хорошок
 
                            Додаток N 1
 
                              Лист 1
 
               КАРТА
        контролю за терміном дії дозволів
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва  |  П.І.Б. | Номер | Дата |Термін |       Дата закінчення строку дії дозволу          |Примітки|
|п/п|організації,|інспектора|дозволу|видачі| дії |------------------------------------------------------------------|    |
|  |  адреса  |     |    |   |дозволу|січ.|лют.|бер.|квіт.|трав.|черв.|лип.|серп.|вер.|жовт.|лист.|груд.|    |
|---+------------+----------+-------+------+-------+----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+--------|
| 1 |   2   |   3  |  4  |  5 |  6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  19  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головна сторінка