Поиск по сайту:Про розгляд листа щодо застосування фінансових санкцій та індексації донарахованих сум

Головна сторінка


      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          26.12.94 N 16-311/10-5330
         На N 14/1-16/1652 від 31.10.94
 
                   Державна податкова інспекція
                   по Запорізькій області
 
                   Державні податкові інспекції
                   по Автономній Республіці
                   Крим, областях, мм.Києву і
                   Севастополю
 
 
     Про розгляд листа щодо застосування фінансових
       санкцій та індексації донарахованих сум
 
 
   Головна державна податкова  інспекція  України  на  Ваші
запитання роз'яснює:
   при застосуванні фінансових санкцій по донарахованих сумах
податків та інших платежів до бюджету і внесків до державних
цільових  фондів  за  результатами  документальних  перевірок
податкових декларацій і розрахунків, строки подання яких до
державних податкових інспекцій законодавчо установлені після 10
лютого 1994 року, а також за неподання чи несвоєчасне подання
податковим  інспекціям  податкових  декларацій,  розрахунків,
аудиторських  висновків  та інших документів, необхідних для
обчислення податків, інших платежів і внесків, та за неподання чи
несвоєчасне подання платіжних доручень на сплату цих платежів,
слід керуватися ст.11 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) (в редакції Закону України від
24.12.93 "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 3813-12 ) (та листом
Головної  державної податкової інспекції України від 28.03.94
N 04-115/10-1095.  Зазначені санкції застосовуються лише щодо
податків, інших платежів і  внесків,  по  яких  встановлено
обов'язкове подання державним податковим інспекціям декларацій,
розрахунків.
   Щодо індексації  донарахованих  сум  кредиторської  і
депонентської  заборгованості,  по яких минув строк позовної
давності, та інших обов'язкових платежів до бюджету, то з цього
питання слід керуватися статтею 25 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1994 рік" ( 3898-12 ) та Порядком застосування
ст.25 Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік",
затвердженим  наказом Головної державної податкової інспекції
України від 21.03.94 N 20 ( z0077-94 ), зареєстрованим Мінюстом
України 20.04.94 за N 77/286. Цими документами не встановлено
обмеження  будь-яким  переліком  видів  податків  або  інших
обов'язкових платежів до бюджету, за якими провадиться індексація
у разі заниження їх платниками.
   Індексація донарахованих сум внесків до державних цільових
фондів,  які  не  включені до бюджету, цими документами не
передбачена.
   На часткову  зміну  листа  Головної державної податкової
інспекції України від 04.10.94 N 10-214/10-3997 ( v3997231-94 )
повідомляємо, що дія статті 25 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1994 рік" ( 3898-12 ) поширюється на платників
податків та інших обов'язкових платежів до бюджету незалежно від
того,  чи  встановлене по них обов'язкове подання державним
податковим інспекціям податкових декларацій і розрахунків.
   Разом з тим, враховуючи, що згідно з Декретом Кабінету
Міністрів України від 26.12.92 N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок з громадян" платниками прибуткового податку є громадяни
України, іноземні громадяни та особи  без  громадянства,  а
підприємства, установи, організації здійснюють лише нарахування,
утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку, то дія
статті 25 зазначеного Закону не поширюється на суми донарахованого
державними податковими інспекціями в ході перевірок на  цих
підприємствах, установах і організаціях прибуткового податку з
громадян.
   Роз'яснення Головної державної податкової інспекції України
від 04.10.94 N 10-214/10-3997 ( v3997231-94 ) /абзац 2 та частина
абзацу 3 до слів "дія статті 25"/ та від 28.07.94 N 19-211/10-3071
( v3071231-94 ) /відповіді на запитання 1 та 4/ застосовувати не
слід.
   Просимо довести зміст цього листа до підвідомчих податкових
інспекцій для застосування у практичній роботі.
 
 Перший заступник начальника
 Головної державної податкової
 інспекції України                    О.І.Шитря
 

Головна сторінка