Поиск по сайту:Про видачу ліцензій на постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "ЛІЗИНГОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СПРИЯННЯ", ТОВ "ЛЄРОІЛ ГРУП" та ТОВ "Торговий дім "ГазЕнерго"

Головна сторінка

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            21.12.2006 N 1743
 
 
       Про відмову НАК "НАДРА УКРАЇНИ" у видачі
      ліцензії на право провадження господарської
       діяльності з постачання природного газу
          за нерегульованим тарифом
 
 
   Національна комісія регулювання електроенергетики України на
відкритому засіданні 21 грудня 2006 року розглянула питання про
видачу НАЦІОНАЛЬНІЙ АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ "НАДРА УКРАЇНИ" ліцензії
на право провадження господарської діяльності  з  постачання
природного газу за нерегульованим тарифом.
   На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено
таке.
   Згідно з  пунктом  2.1.3  Ліцензійних  умов  провадження
господарської  діяльності  з  постачання  природного газу за
нерегульованим тарифом ( z1088-05 ), затверджених постановою НКРЕ
від 25.08.2005 N 694 ( za088-05 ), однією з умов провадження
господарської діяльності з  постачання  природного  газу  за
нерегульованим тарифом є дотримання ліцензіатом встановлених НКРЕ
нормативів достатності власних активів та  інших  показників
(вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу.
   Постановою НКРЕ від 29.07.99 N 983 ( z0672-99 )  "Про
затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів
підприємницької діяльності" визначено, що показники нормативів
достатності власних активів, розраховані для кожного суб'єкта
підприємницької діяльності,  повинні  відповідати  нормативам,
визначеним цією постановою. Якщо підприємство не дотримується
вимог хоча б одного з нормативів, воно повинне надати Комісії
додаткові гарантії у формі банківської гарантії або копії договору
на відкриття кредитної лінії, що  підтверджує  відповідність
затвердженим нормативам.
   На підставі даних балансу НАК "НАДРА УКРАЇНИ" станом на
30.09.2006 показники нормативів достатності власних активів не
відповідають Нормативам достатності власних активів суб'єктів
підприємницької діяльності,   затвердженим  постановою  НКРЕ
від 29.07.99 N 983 ( z0672-99 ).
   Додаткові гарантії у формі банківської гарантії або копії
договору на відкриття кредитної лінії, які підтверджували б
відповідність показників власних активів затвердженим Нормативам
( z0672-99 ), не надані.
   На підставі  зазначеного  Комісія  дійшла  висновку,  що
документи, подані заявником, не  відповідають  пункту  2.1.3
Ліцензійних умов ( z1088-05 ) у частині дотримання встановлених
НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників
(вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу.
   З огляду на вищевказане та відповідно до Указу Президента
України від  14.03.95  N  213   ( 213/95 )   "Про  заходи
щодо забезпечення діяльності Національної  комісії  з  питань
регулювання електроенергетики України", частини третьої статті 11
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"   ( 1775-14 )   та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з  постачання  природного  газу  за
нерегульованим тарифом ( z1088-05 ), затверджених постановою НКРЕ
від 25.08.2005 N 694 ( za088-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 22.09.2005 N 1088/11368, Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Відмовити НАЦІОНАЛЬНІЙ АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ "НАДРА УКРАЇНИ"
(код ЄДРПОУ 31169745, м. Київ, вул. Володимирська, б. 34) у видачі
ліцензії на право  провадження  господарської  діяльності  з
постачання природного газу за нерегульованим тарифом у зв'язку з
невідповідністю заявника згідно з поданими документами ліцензійним
умовам,  встановленим  для  виду  господарської  діяльності,
зазначеного в заяві на видачу ліцензії.
 
 Голова Комісії                     О.Рогозін
Головна сторінка