Поиск по сайту:Щодо вартості акцій акціонерного товариства

Головна сторінка


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
 N 13490/14 від 28.12.2000
 
 
 
   Очевидно, ви хочете знати ринкову вартість акцій товариства
для їх продажу з отриманням більшого прибутку для вас.
   Відповідно до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) акціонерним визнається товариство, яке має статутний
фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної, номінальної
вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном
товариства.
   Таким чином, номінальна вартість - це первинна вартість акції
товариства або, іншими словами, ціна випуску. В подальшому обігу,
купівля-продаж акцій здійснюється за договорами купівлі-продажу та
за ціною, встановленою за згодою сторін. Отже, ринкова ціна акції
може бути вищою або нижчою за її номінальну вартість.
 
 Начальник управління                  Г.Курілов
 
 "Урядовий кур'єр", N 25, 07.02.2002 р.
Головна сторінка