Поиск по сайту:Про заходи щодо виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про поставки продукції на еквівалентній взаємопов'язаній основі

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 25 листопада 1999 р. N 2141
                Київ
 
  Про заходи щодо виконання Угоди між Урядом України та Урядом
 Республіки Узбекистан про поставки продукції на еквівалентній
           взаємопов'язаній основі
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 328 ( 328-2001-п ) від 04.04.2001
      N 1177 ( 1177-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
  ( У назві та тексті постанови слова і цифри "у 1999 - 2000
   роках"  виключено на підставі  Постанови КМ  N 328
   ( 328-2001-п ) від 04.04.2001 )
 
 
 
   З метою інтенсифікації торговельно-економічних стосунків з
Республікою  Узбекистан,  забезпечення  бавовняною  сировиною
підприємств легкої промисловості України, збільшення експортного
потенціалу підприємств інших галузей Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Уповноважити  акціонерне  товариство  закритого  типу
"Торговий дім "Україна - Узбекистан" (далі - АТЗТ "Торговий дім
"Україна - Узбекистан") забезпечувати поставки продукції згідно з
Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про
поставки продукції на еквівалентній  взаємопов'язаній  основі
( 860_100 ) (далі - Угода) з укладенням Генерального контракту з
відповідною  організацією,  уповноваженою  Урядом  Республіки
Узбекистан.
 
   2. У  разі необхідності експортні поставки продукції та
сировини до Республіки Узбекистан згідно  з  Угодою  можуть
здійснюватися  суб'єктами  підприємницької  діяльності України
(субпідрядниками) на підставі укладених з АТЗТ "Торговий дім
"Україна - Узбекистан" договорів за обов'язкової наявності у
вітчизняних  субпідрядників  АТЗТ  "Торговий  дім "Україна -
Узбекистан" таких документів: ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1177 ( 1177-2005-п ) від
07.12.2005 )
 
   належним чином оформленої вантажної митної декларації на
продукцію, що експортується згідно з Угодою;
 
 
   ( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1177 ( 1177-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
 
   платіжних доручень АТЗТ "Торговий дім "Україна - Узбекистан"
на оплату відвантаженої продукції у національній валюті за цінами
Генерального  контракту  з обов'язковою позначкою "У рахунок
виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан
про поставки продукції на еквівалентній взаємопов'язаній основі".
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 328
( 328-2001-п ) від 04.04.2001 )
 
   3. Державній митній службі забезпечити митне  оформлення
продукції,  що  відвантажується  до Республіки Узбекистан та
надходить в Україну в рамках Угоди, в тому числі у митному режимі
митного складу, передбачивши, зокрема, що поставка бавовни з
Республіки Узбекистан буде в основному провадитися через митні
ліцензійні   склади   відкритого  акціонерного  товариства
"Нікопольський  прядильно-нитковий  комбінат"  та  закритого
акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс".
 
   4. Міністерству економіки вести облік поставок продукції
згідно з Угодою на підставі даних, отриманих від Державної митної
служби та АТЗТ "Торговий дім "Україна - Узбекистан". ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 328 ( 328-2001-п ) від
04.04.2001 )
 
   5. Міністерству транспорту забезпечити першочергове виділення
залізничних вагонів та контейнерів за пред'явленням вантажів
підприємствами і організаціями, які уклали договори з  АТЗТ
"Торговий дім "Україна - Узбекистан" на відвантаження продукції до
Республіки Узбекистан відповідно до Угоди, без сплати додаткових
зборів за їх виділення.
 
   6. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання
генеральних контрактів на поставку продукції від України несе АТЗТ
"Торговий дім "Україна - Узбекистан".
 
   7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову
Державного комітету промислової політики. ( Пункт 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 328 ( 328-2001-п ) від
04.04.2001 )
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 38
Головна сторінка