Поиск по сайту:Про умови оплати праці працівників установ соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Києва

Головна сторінка

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1460 від 14.11.2007
 
 
      Про умови оплати праці працівників установ
     соціального захисту та соціального забезпечення
            населення м. Києва
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери", наказу Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005
N 308/519 ( z1209-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення", наказу Міністерства освіти і науки України від
26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ", наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту від 15.03.2006 N 794
( z0510-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної   допомоги,   соціально-психологічної
реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків,
соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді", враховуючи збільшення навантаження на персонал
закладів соціального захисту та соціального забезпечення:
 
   1. Рекомендувати керівникам установ соціального захисту та
соціального  забезпечення м. Києва, підпорядкованих Головному
управлінню соціального захисту населення  виконавчого  органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації), Службі у справах неповнолітніх виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації), Головному управлінню у справах сім'ї та молоді
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), управлінню у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):
 
   1.1. Встановити з 1 серпня по 31 грудня 2007 року надбавки за
високі досягнення у праці, за складність та напруженість у роботі,
за виконання особливо важливої роботи, граничний розмір яких не
повинен перевищувати 50% посадового окладу працівників установ
соціального захисту та соціального забезпечення.
 
   2. Головному фінансовому  управлінню  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
профінансувати видатки, пов'язані з  виплатою  вищезазначених
надбавок, в сумі 2287,7 тис. грн., а саме:
   - Головному управлінню соціального захисту  населення  -
1999,3 тис. грн.;
   - Службі у справах неповнолітніх - 230,0 тис. грн.;
   - Головному  управлінню  у  справах  сім'ї та молоді -
20,0 тис. грн.;
   - Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та
праці - 38,4 тис. грн.
 
   3. Заступнику  голови  Київської  міської   державної
адміністрації Кільчицькій І.Р. забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників  голови Київської міської державної адміністрації
Кільчицьку І.Р. та Журавського  В.С.  згідно  з  розподілом
обов'язків.
 
 Голова                       Л.Черновецький
Головна сторінка