Поиск по сайту:Про вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 718 та від 11.07.2007 N 911, щодо проведення капітального ремонту приміщень Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" на Столичному шосе, 215

Головна сторінка

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1457 від 14.11.2007
 
 
     Про вирішення питань, пов'язаних з виконанням
        постанов Кабінету Міністрів України
     від 12.05.2007 N 718 та від 11.07.2007 N 911,
     щодо проведення капітального ремонту приміщень
     Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа"
           на Столичному шосе, 215
 
 
   Відповідно до  ст.  31  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), ст. 55 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) та постанов
Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 718 ( 718-2007-п )
"Про затвердження Програми забезпечення виконання у 2007 році
м. Києвом функцій столиці України" та від 11.07.2007 N 911
( 911-2007-п ) "Про внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 718":
 
   1. Здійснити протягом 2007-2009 років капітальний ремонт,
переоснащення номерного фонду, впровадження сучасних медичних
технологій, оновлення лікувальної бази, інженерних мереж  та
технологічного  обладнання  Державного підприємства "Санаторій
"Конча-Заспа", Столичне шосе, 215.
 
   2. Визначити замовником робіт, зазначених у п. 1 цього
розпорядження, Державне підприємство "Санаторій "Конча-Заспа".
 
   3. Замовнику  -  Державному  підприємству  "Санаторій
"Конча-Заспа":
 
   3.1. Одержати лист-дозвіл  на  проектування  капітального
ремонту приміщень санаторію і при необхідності технічні умови
експлуатаційних організацій міста.
 
   3.2. Визначити генеральні проектні та генеральні підрядні
організації  для  виконання робіт, зазначених у п. 1 цього
розпорядження, відповідно до процедури, встановленої  Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ).
 
   3.3. Розробити в установленому порядку проектно-кошторисну
документацію на капітальний ремонт приміщень санаторію.
 
   3.4. Забезпечити   проведення  державної  інвестиційної
експертизи відповідно до  порядку,  встановленого  постановою
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 N 483 ( 483-2002-п )
"Про порядок затвердження інвестиційних програм  і  проектів
будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи", з
урахуванням положень п. 9 ст. 22 Закону України "Про столицю
України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), отримати позитивний
висновок спеціалізованої державної організації "Київська міська
служба   Української   інвестиційної  експертизи"  (служба
"Київдержекспертиза")  та   затвердити   проектно-кошторисну
документацію в установленому порядку до 01.10.2007.
 
   3.5. Після виконання підпунктів 3.1 - 3.4 цього розпорядження
одержати  в  установленому  порядку  дозвіл  на  виконання
будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту в управлінні
державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
   3.6. Терміново  забезпечити  складання  кошторисів  в
установленому порядку.
 
   3.7. Забезпечити  своєчасне  подання Головному управлінню
охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
як головному розпоряднику коштів інформації про виконання робіт,
передбачених в п. 1 цього розпорядження, щомісячно не пізніше
3 числа місяця, наступного за звітним, відповідно до пункту 3.8
розпорядження  Київської  міської державної адміністрації від
28.02.2007 року N 193 ( ra0193017-07 ).
 
   4. Взяти до відома, що фінансування робіт здійснюватиметься
за рахунок  субвенції  з державного бюджету міському бюджету
м. Києва відповідно до показників додатка 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 12.05.2007 N 718 ( 718-2007-п ) "Про
затвердження Програми забезпечення виконання у 2007 році м. Києвом
функцій столиці України" і постанови Кабінету Міністрів України
від 11.07.2007 N 911 ( 911-2007-п ) "Про внесення змін у додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р.
N 718" та в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті
м. Києва ( ra-531023-06 ) та Програмою соціально-економічного та
культурного розвитку міста Києва на 2007 рік ( ra-530023-06 ).
 
   5. Головному розпоряднику коштів - Головному  управлінню
охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації):
 
   5.1. Забезпечити складання кошторисів бюджетних установ в
установленому порядку.
 
   5.2. Здійснити контроль за цільовим використанням коштів,
спрямованих  на виконання капітального ремонту, переоснащення
номерного фонду, впровадження сучасних  медичних  технологій,
оновлення лікувальної бази, інженерних мереж та технологічного
обладнання Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" за
рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Києва.
 
   5.3. Забезпечити  своєчасне подання Головному фінансовому
управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інформації про виконання робіт,
передбачених в п. 1 цього розпорядження, щомісячно, не пізніше
5 числа місяця, наступного за звітним, за формою згідно з додатком
до пункту  3.8  розпорядження  Київської  міської  державної
адміністрації від 28.02.2007 року N 193 ( ra0193017-07 ).
 
   6. Заступнику   голови  Київської  міської  державної
адміністрації Кільчицькій І.Р. забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.
 
   7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
перших  заступників  голови  Київської  міської  державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова                       Л.Черновецький
Головна сторінка