Поиск по сайту:Про встановлення норм накладних витрат корпорації "Укртрансбуд"

Головна сторінка

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             12.03.1993 N 43
 
 
      Про внесення доповнень до наказу МОЗ України
        від 24.02.92 N 34 "Про удосконалення
        професійної підготовки керівників
        системи охорони здоров'я України"
 
 
   Доповнити наказ  МОЗ  України  від  24.02.92  N  34
( v0034282-92 )  "Про  удосконалення  професійної  підготовки
керівників системи охорони здоров'я України" пунктом 8 такого
змісту:
 
   "8. Вважати такими, що втратили чинність, на  території
України:
 
   8.1. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 24.03.88
N 237 "О  перестройке  системы  повышения  квалификации  и
переподготовки руководящих работников и специалистов народного
хозяйства".
 
   8.2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.06.88
N 123 ( v0123282-88 ) "Про перебудову в системі підвищення
кваліфікації і перепідготовки керівних кадрів і спеціалістів
системи МОЗ УРСР".
 
 Міністр                       Ю.П.Спіженко

Головна сторінка