Поиск по сайту:Про порядок направлення громадян на лікування за кордон

Головна сторінка

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            06.10.1999 N 245
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                       охорони здоров'я
    N 503 ( v0503282-03 ) від 30.10.2003 )
 
 
         Про порядок направлення громадян
           на лікування за кордон
 
 
   З метою удосконалення роботи щодо визначення необхідності
направлення на лікування за кордон громадян України прийнято
постанову Кабінету  Міністрів  України  від  08.12.95  N 991
( 991-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок направлення
громадян на лікування за кордон". У зв'язку з цим Н А К А З У Ю:
 
   1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
   1.1. Забезпечити  безумовне  виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 08.12.95 N 991 ( 991-95-п ).
 
   1.2. У місячний термін після повернення хворого,  якого
направлено Міністерством на лікування за кордон, на підставі
документів зарубіжної клініки інформувати МОЗ про обсяги  і
результати його лікування.
 
   2. Начальникам  Головного управління організації медичної
допомоги дорослому населенню Піщикову В.А., управління організації
медичної допомоги дітям і матерям Гойді Н.Г., управління медичних
проблем аварії на ЧАЕС Савельєвій Н.Г. забезпечувати належне
оформлення усіх документів, зазначених у Положенні про порядок
направлення громадян на лікування за кордон ( 991-95-п ).
 
   3. Начальнику міжнародного відділу Ценіловій Ж.В.:
 
   3.1. Оперативно вирішувати питання обміну інформацією МОЗ із
закордонними  клініками  по  кожному  конкретному хворому та
забезпечувати переклад отриманої документації.
 
   3.2. Сприяти оформленню виїзних документів для хворого та
особи, що його супроводжує.
 
   4. Начальнику Головного управління економіки Барановій Т.Ф.:
 
   4.1. Щороку передбачати і виділяти окремим рядком по функції
"Інші кошти" асигнування для направлення громадян на лікування за
кордон.
 
   5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку і звітності
Лузан В.І. забезпечувати належний облік коштів, виділених для
направлення  на лікування за кордон, та подання до Мінфіну
відповідної інформації про стан використання коштів, в тому числі
валютних.
 
   6. Затвердити склад комісії Міністерства з питань направлення
на лікування за кордон, що додається. У разі потреби комісія має
право  залучати до своєї роботи інших головних спеціалістів
відповідного профілю. При відсутності одного з членів комісії на
черговому засіданні повинен бути заступник начальника відповідного
управління (відділу).
 
   7. Призначити відповідальним секретарем комісії провідного
спеціаліста Міжнародного відділу Верзун Т.П., до обов'язків якої
включити реєстрацію заяв, оформлення протоколів засідань комісії,
відповідних  наказів  МОЗ  та  направлення  їх  зацікавленим
управлінням.
 
   8. Наказ МОЗ України від 22.01.96 N 11 ( v0011282-96 ) "Про
порядок направлення громадян на лікування за кордон" вважати
таким, що втратив чинність.
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Москаленка В.Ф.
 
 Міністр                      Р.В.Богатирьова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   06.10.1999 N 245
 
 
             СКЛАД КОМІСІЇ
    з питань направлення громадян на лікування за кордон
 
 
 Весельський В.Л.  заступник Міністра, голова;
 
 Поляченко Ю.В.   заступник Міністра, заступник голови;
 
             Члени комісії:
 
 Зозуля Ю.А.    Віце-президент АМН України (за згодою);
 
 Неділько В.П.   начальник управління лікувально-профілактичної
          допомоги АМН України (за згодою);
 
 Піщиков В.А.    начальник Головного управління організації
          медичної допомоги дорослому населенню;
 
 Гойда Н.Г.     начальник управління організації медичної
          допомоги дітям і матерям;
 
 Савельєва Н.Г.   начальник управління медичних проблем аварії
          на ЧАЕС;
 
 Баранова Т.Ф.   начальник Головного управління економіки;
 
 Ценілова Ж.В.   начальник міжнародного відділу;
 
 Лузан В.І.     начальник відділу бухгалтерського обліку
          та звітності;
 
 Бєлотєлов М.Г.   начальник юридичного сектору;
 
 Бережний В.В.   головний педіатр;
 
 Венцковський Б.М. головний акушер-гінеколог;
 
 Коваленко В.М.   головний терапевт;
 
 Шалімов О.О.    головний хірург.

Головна сторінка