Поиск по сайту:Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками охорони здоров'я України та Кабінетом Міністрів України

Головна сторінка

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 250-р від 29.12.2001
 
 
  Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими
    працівниками охорони здоров'я України та Кабінетом
            Міністрів України
 
  { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
                служби посередництва і примирення 
   N 427-р ( v427p299-02 ) від 07.10.2002 }
 
  { Додатково див. Рішення Національної служби посередництва
                         і примирення
   N 01-01/03 ( v1_03299-03 ) від 03.01.2003 }
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної
               служби посередництва і примирення 
  N 341-р ( v341p299-03 ) від 10.12.2003
  N 344-р ( v344p299-06 ) від 26.12.2006 }
 
 
 
   Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення  колективних  трудових  спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР )
 
   1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими
працівниками охорони здоров'я України та Кабінетом Міністрів
України з 25 грудня 2001 року і присвоїти йому реєстраційний номер
130-01/00-Г.  {  Пункт  1  із  змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення
N 344-р ( v344p299-06 ) від 26.12.2006 }
 
   2. Зареєструвати такі висунуті найманими працівниками вимоги:
   2.1. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення  N  427-р
( v427p299-02 ) від 07.10.2002 ) підвищити з 1 вересня 2001 року
на  15  відсотків посадові оклади (ставки заробітної плати)
працівників установ і закладів охорони здоров'я, передбачені
постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134
( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
   2.2. змінити  існуючі  соціально-економічні  умови  праці
працівників закладів охорони здоров'я України шляхом підвищення
заробітної плати медичним працівникам відповідно до пункту "ж"
статті 77  Основ  законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) та указу Президента України "Про додаткові заходи щодо
поліпшення медичної допомоги населенню України" ( 963/2000 )
(тобто до рівня середньої по промисловості) і  врегулювання
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
   2.3. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення  N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) забезпечити неухильне виконання
вимог  законодавства про працю в частині своєчасної виплати
заробітної плати;
   2.4. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення N 341-р
(  v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) встановити всім медичним
працівникам установ охорони здоров'я надбавку за вислугу років в
державних закладах охорони здоров'я у розмірах:
   при стажі роботи понад
   3 роки - 10 відсотків;
   10 років - 20 відсотків;
   20 років - 30 відсотків;
   2.5. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) встановити щорічну грошову
винагороду  медичним  працівникам  закладів  охорони здоров'я
державної та комунальної форм власності у розмірі середньомісячної
заробітної плати за сумлінну працю і зразкове виконання службових
обов'язків;
   2.6. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) встановити виплати медичним
працівникам закладів охорони здоров'я державної та комунальної
форм власності на оздоровлення у розмірі місячного посадового
окладу (ставки) заробітної плати при наданні щорічної відпустки;
   2.7. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і примирення N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) поновити інші соціальні гарантії
за особливий характер праці в охороні здоров'я відповідно до
статті 77 Основ законодавства  України  про охорону здоров'я
( 2801-12 ), враховуючи їх при обчисленні фонду оплати праці: за
шкідливі умови праці; за роботу в нічний час та святкові дні;
здійснення страхування від професійного ризику - на випадок
зараження  ВІЛ-інфекцією  та  СНІДом,  вірусним  гепатитом,
туберкульозом при виконанні професійних обов'язків;
   2.8. надавати пільги з комунальних послуг  медичним  та
фармацевтичним працівникам згідно норм, передбачених постановою
Кабінету Міністрів  України  від  01.08.1996  року  N  879
( 879-96-п ) "Про норм користування житлово-комунальними послугами
громадян, які мають пільги щодо їх оплати;
   2.9. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) забезпечити безумовне виконання
норм Галузевої Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та
ЦК  профспілки  працівників  охорони  здоров'я  України щодо
забезпечення  правового,  соціального  і професійного захисту
працівників охорони здоров'я (п.п. 3.1.1., 3.1.2.).
 
   3. Відділу  правового  забезпечення  Національної  служби
посередництва і  примирення  забезпечити  сприяння  вирішенню
колективного трудового спору між найманими працівниками охорони
здоров'я  України  та  Кабінетом  Міністрів України в межах
повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення
колективних  трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та
Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), зі змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ). { Пункт
3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
служби посередництва і примирення N 344-р ( v344p299-06 ) від
26.12.2006 }
 
   4. Дане  розпорядження  надіслати  Центральному  комітету
профспілки працівників охорони здоров'я України, уповноваженому
представляти інтереси найманих працівників  охорони  здоров'я
України, Міністерству охорони здоров'я України, Кабінету Міністрів
України.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
Головна сторінка