Поиск по сайту:Про анулювання копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 1315
 
 
         Про анулювання копії ліцензії
        на здійснення професійної діяльності
           на ринку цінних паперів
 
 
   За підсумками розгляду заяви та документів, поданих  до
Державної  комісії  з цінних паперів та фондового ринку на
анулювання копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на
ринку  цінних паперів, відповідно до п. 4.4 Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності на ринку цінних  паперів,
затверджених  наказом  Державного  комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва від 14.03.2001 р. за N 49
( za318-01 )  рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.03.2001 р. за N 60 ( z0318-01 ) (зі змінами
та доповненнями), Н А К А З У Ю:
 
   1. Анулювати копію ліцензії серії АА N 770481 від 12.10.04
видану АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК"
(01601, м. Київ, вул. Інститутська, 12-а; ідентифікаційний код
юридичної особи 05839888), для здійснення Житомирською філією
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" (10014,
м. Житомир, вул. Київська,  3;  ідентифікаційний  код  філії
20413514), професійної  діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів
на підставі заяви про анулювання копії ліцензії.
 
   2. Виключити пункт 2 з додатка 1 до наказу Комісії від
14.10.04 за N 1174 ( v1174312-04 ) "Про видачу копії ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів", у
зв'язку з  анулюванням  копії  ліцензії  Житомирської  філії
АТ "Укрінбанк" (м. Житомир).
 
   3. Керівнику  апарату  Комісії  М.Непрану  забезпечити:
повідомлення в засобах масової інформації про анулювання копії
ліцензії вказаному суб'єкту господарської діяльності; внесення
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних
паперів.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату Комісії М.Непрана.
 
 Т.в.о. Голови Комісії                   С.Бірюк
Головна сторінка