Поиск по сайту:Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 1311
 
 
        Про видачу ліцензії на здійснення
     професійної діяльності на ринку цінних паперів
 
 
   За підсумками  розгляду заяви та документів, поданих до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу
ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів, відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної
діяльності  на  ринку  цінних  паперів, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.03.01 N 49/60 ( za318-01, z0318-01 )  (зі
змінами та доповненнями), Н А К А З У Ю:
 
   1. Видати  з  09.01.2006  р.  ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІС"  (76018,  Івано-Франківська  обл.,
м. Івано-Франківськ,  вул.  Галицька,  буд.  67,  оф.  509,
ідентифікаційний код юридичної особи 22193583)  ліцензію  на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності по випуску та обігу цінних паперів (діяльності по
випуску цінних паперів; комісійної діяльності по цінних паперах;
комерційної діяльності по цінних паперах), у зв'язку з закінченням
08.01.2006 р.  строку  дії попередньо виданої ліцензії серії
АБN 124938.
 
   2. Керівнику апарату  Комісії М.Непрану    забезпечити:
повідомлення в засобах масової інформації про видачу відповідної
ліцензії вказаному суб'єкту господарської діяльності; внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників
ринку цінних паперів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату Комісії М.Непрана.
 
 Т.в.о. Голови Комісії                   С.Бірюк
Головна сторінка