Поиск по сайту:Про допуск до використання бугаїв-плідників для відтворення маточного поголів'я в 2008 році

Головна сторінка

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 964
 
 
      Про допуск до використання бугаїв-плідників
     для відтворення маточного поголів'я в 2008 році
 
 
   Відповідно до статей 6, 7, 10, 17 Закону України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), спільного наказу
Міністерства аграрної політики України та Української академії
аграрних наук від 10 грудня 2007 N 893/129 ( v0893555-07 ) "Про
проведення атестації  плідників для племінного використання в
2008 році",  з  метою  ефективного  використання  племінних
(генетичних) ресурсів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід
для відтворення маточного поголів'я в 2008 році та Каталог бугаїв
м'ясних порід і типів племпідприємств України для відтворення
маточного поголів'я в 2008 році, що додаються.
 
   2. Встановити, що в Каталогах є перелік атестованих бугаїв,
допущених для відтворення поголів'я великої рогатої худоби в
2008 році.
 
   3. Суб'єктам племінної справи  у  тваринництві,  які  є
власниками  бугаїв  та  їх  спермопродукції,  включених  до
вищезазначених каталогів:
 
   3.1. Розробити на 2008 рік схеми постановки на оцінку за
якістю потомства бугаїв, оцінених за походженням.
 
   3.2. Провести аналіз використання бугаїв за 2007 рік згідно з
додатком 1.
 
   3.3. Розробити  плани  закріплення  бугаїв  за  маточним
поголів'ям на 2008 рік згідно з додатком 2.
 
   3.4. Погодити зазначені матеріали в Міністерстві аграрної
політики Автономної  Республіки  Крим,  головних  управліннях
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та
подати на затвердження Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною  інспекцією  (Микитюк Д.М.) до 15 лютого
2008 року.
 
   3.5. Подати до  Державного  науково-виробничого  концерну
"Селекція" (Губін О.О., за згодою):
   картотеку бугаїв з результатами їх використання за 2007 рік
станом на 1 січня 2008 року (додаток 3);
   фотографії бугаїв, спермопродукція яких використовується для
відтворення.
 
   4. Суб'єктам  племінної  справи  у тваринництві, яким у
встановленому порядку  присвоєно  статус  племінного  заводу,
племінного  репродуктора з розведення великої рогатої худоби
молочних і молочно-м'ясних  порід  і  в  яких  запроваджена
автоматизована система управління селекцією у молочному скотарстві
СУМС "Орсек", до 15 лютого 2008 року подати до Державного
науково-виробничого концерну "Селекція" на магнітних носіях копії
бази даних для централізованої оцінки бугаїв за якістю потомства.
 
   5. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією, Державному комітету ветеринарної медицини
(Iванов  Г.Б.),  Міністерству  аграрної  політики  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій забезпечити постійний контроль за
використанням суб'єктами племінної справи у тваринництві всіх форм
власності тільки  атестованих  і  допущених  до  відтворення
бугаїв-плідників та їх спермопродукції.
 
   6. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією, Державному науково-виробничого  концерну
"Селекція" та Національному об'єднанню по племінній справі у
тваринництві "Укрплемоб'єднання" (Білозерський О.Л., за згодою)
довести до відома суб'єктів племінної справі у тваринництві
перелік атестованих та допущених до відтворення бугаїв-плідників.
 
   7. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій відповідно до Положення про порядок проведення
атестації та допуску до відтворення плідників для племінного
використання, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики
України від 20.12.2005 року N 720 ( z0220-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.03.2006 року за N 220/12094,
створити атестаційні комісії, яким до 20 січня 2008 року провести
атестацію плідників інших видів сільськогосподарських тварин для
відтворення маточного поголів'я.
   Атестаційним комісіям в установленому порядку  затвердити
перелік плідників інших сільськогосподарських тварин, атестованих
та допущених до відтворення маточного поголів'я в 2008 році.
 
  8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   29.12.2007 N 964
 
 
               АНАЛIЗ
         використання бугаїв за 2007 рік
          в _________________ області
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Район¦Осіменено усього ¦ У т.ч. бугаями, ¦ % осіменіння  ¦
¦з/п ¦   ¦ корів і телиць, ¦ допущеними для ¦  допущеними  ¦
¦  ¦   ¦  тис. гол.  ¦ відтворення,  ¦   бугаями   ¦
¦  ¦   ¦         ¦  тис. гол.  ¦         ¦
¦----+-----+-----------------+-----------------+-----------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник племпідприємства _______________________________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
   М.П.
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр аграрної політики
 Автономної Республіки Крим ______________________________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
   М.П.
 
 Начальник Головного управління
 агропромислового розвитку _________________ облдержадміністрації
 
              ______________________________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
  М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   29.12.2007 N 964
 
 
                ПЛАН
      закріплення бугаїв за маточним поголів'ям
      на 2008 рік в _____________________ області
         _______________________ району
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Господарство,¦    Закріплений бугай-плідник  ¦Відмітка ¦
¦з/п¦ населений ¦------------------------------------¦  про  ¦
¦  ¦  пункт  ¦наявність ¦клич-¦ід. N¦поро-¦ необ- ¦включення¦
¦  ¦       ¦маточного ¦ ка ¦   ¦ да ¦ хідно ¦ бугая- ¦
¦  ¦       ¦поголів'я,¦   ¦   ¦   ¦ спер- ¦плідника ¦
¦  ¦       ¦  гол.  ¦   ¦   ¦   ¦ модоз ¦  до  ¦
¦  ¦       ¦     ¦   ¦   ¦   ¦    ¦каталогу ¦
¦---+-------------+----------+-----+-----+-----+-------+---------¦
¦ 1 ¦   2   ¦  3   ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦  7  ¦  8  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а) по всіх господарствах району
   _________________________________
   б) по особистих господарствах населення (в розрізі населених
пунктів)
   _________________________________
 
 Керівник племпідприємства _______________________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
   М.П.
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр аграрної політики
 Автономної Республіки Крим ______________________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
   М.П.
 
 Начальник Головного управління
 агропромислового розвитку __________________ облдержадміністрації
 
              ______________________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
   М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   29.12.2007 N 964
 
 
               ГРАФIК
       подання картотеки бугаїв з результатами
          їх використання за 2007 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
¦        Область        ¦ Дата подання в 2008 році ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Автономна Республіка Крим      ¦     05.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Вінницька              ¦     05.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Волинська              ¦     06.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Дніпропетровська           ¦     06.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Донецька               ¦     07.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Житомирська             ¦     07.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Закарпатська             ¦     08.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Запорізька              ¦     08.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Iвано-Франківська          ¦     12.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Київська               ¦     12.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Кіровоградська            ¦     13.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Луганська              ¦     13.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Львівська              ¦     14.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Миколаївська             ¦     14.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Одеська               ¦     15.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Полтавська              ¦     15.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Рівненська              ¦     19.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Сумська               ¦     19.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Тернопільська            ¦     20.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Харківська              ¦     20.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Херсонська              ¦     21.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Хмельницька             ¦     21.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Черкаська              ¦     22.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Чернівецька             ¦     22.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Чернігівська             ¦     22.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦Головний селекційний центр України  ¦     26.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦ТОВ "Генетичні ресурси"       ¦     26.02      ¦
¦-------------------------------------+--------------------------¦
¦ТОВ "Українські ферми"        ¦     26.02      ¦
------------------------------------------------------------------
Головна сторінка