Поиск по сайту:Про першочергові заходи у зв'язку з вступом України до Ради Європи

Головна сторінка


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11-311/10-5420 від 13.11.95
   м.Київ
 
 vd951113 vn11-311/10-5420
                   Державна податкова інспекція
                   по м.Києву
 
            Про державне мито
 
   Головна державна податкова інспекція України розглянула ваші
запити щодо сплати державного мита за операції з цінними паперами
і повідомляє.
   Стосовно сплати державного мита за обмін приватизаційних
сертифікатів на цінні папери ГДПІ України було зроблено запит
Верховній Раді України. Після одержання відповіді  вам  буде
додатково повідомлено.
   Пільга по сплаті державного мита, яка передбачена пунктом 35
статті 4 Декрету Кабінету Міністрів від 21 січня 1993 року N 7-93
"Про державне мито" розповсюджується на акціонерні товариства, які
реалізують за дорученням Фонду державного майна України цінні
папери, що належать державі, тільки в тих випадках, якщо є цьому
підтвердження.
   Чинним законодавством сплата державного мита при поверненні
цінних паперів емітенту не передбачена.
   Якщо емітент випускає цінні папери для відкритого продажу,
державне мито стягується на загальних підставах відповідно до
підпункту "п" пункту 6 статті 3 названого Декрету (із змінами,
внесеними Законом України від 11 липня 1995 року N 297/95-ВР "Про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України")
за  реєстрацію  інформації про емісію цінних паперів та їх
реалізацію на загальних підставах.
   Пунктом 29 статті 4 вищезгаданого Декрету передбачена пільга
по сплаті державного мита лише для Національного банку України та
його структурних підрозділів, крім госпрозрахункових. Звільнення
комерційних банків від сплати державного мита зазначеною статтею
не передбачено.
 
 Перший заступник начальника             О.І.Шитря
Головна сторінка