Поиск по сайту:Про призначення Осики С.Г. головою Української частини Міжурядової Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва

Головна сторінка


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 14-212/11-5333 від 14.11.95
   м.Київ
 
 vd951114 vn14-212/11-5333
                  Центральний комітет профспілок
                  працівників  агропромислового
                  комплексу України
                  252012, м.Київ-12,
                  майдан Незалежності, 2
 
 
     Щодо виплати державної допомоги малозабезпеченим
               дітям
 
   Головна державна  податкова  інспекція України розглянула
вашого листа щодо виплати державної допомоги малозабезпеченим
дітям та повідомляє.
   Указом Президента України від 16 березня 1995 року N 227/95
"Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному
господарстві України" із внесеними змінами та доповненнями Указом
Президента України від 31 березня 1995 року N 277/95 установам
банків встановлено черговість виконання доручень підприємств,
установ,  організацій усіх форм власності щодо перерахування
платежів.
   Згідно з пунктом 1 цього Указу Національним банком України
розроблено  механізм  безакцептного  списання  кредиторської
заборгованості підприємств, який викладено в листі Національного
банку України від 04.04.95 р. N 22017/230 ( v_230500-95 ).
   Цей механізм передбачає виконання установами банків в другу
чергу, як  розпоряджень  державних  податкових інспекцій про
безспірне стягнення  не  внесених  у строк платежів та сум
нарахованих фінансових  санкцій  за  ними,  так  і платежів
підприємств, організацій і установ за наявністю простроченої понад
15 днів заборгованості за заробітною платою та прирівняними до неї
платежами, до яких відносяться і виплати малозабезпеченим дітям до
18 років, дітям до 3-х років із Пенсійного фонду України.
   У разі відсутності коштів на рахунках клієнтів розрахункові
документи установи банків зобов'язані приймати та враховувати на
окремому позабалансовому рахунку 9929 "Розрахункові документи
обов'язкові до сплати". Оплата їх повинна здійснюватися банками
при надходженні коштів на рахунки платників у примусовому порядку
за календарною черговістю надходження документів, які враховані на
цьому рахунку.
   Отже, якщо розпорядження державної податкової інспекції про
безспірне стягнення  не  внесених  у строк платежів та сум
нарахованих фінансових санкцій за ними надійшло на рахунок клієнта
банку раніше, ніж чек на одержання виплат малозабезпеченим дітям,
в першу чергу виконується розпорядження державної податкової
інспекції України.
 
 Заступник начальника                В.А.Мороз
Головна сторінка