Поиск по сайту:Про порядок обігу іноземної валюти на території України

Головна сторінка

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
            I Н С Т Р У К Ц I Я
 
 N 19029/377 від 14.03.93
   м.Київ
 
 
       Про порядок обігу іноземної валюти на
            території України
 
      ( Зміни в текст не внесено. Додатково див.
                  Iнструкцію Нацбанку 
       N 19029/473 ( v_473500-93 ) від 30.03.93 )
 
   ( На часткову втрату чинності Iнструкції додатково див.
                    Iнструкцію Нацбанку 
    N 260 ( v0260500-95 ) від 08.06.95 ) 
 
 
   У зв'язку з виходом Декретів Кабінету Міністрів України "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ),
"Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті" ( 17-93 )
Національний банк України, починаючи з 15 березня 1993 року,
встановлює наступний порядок обігу іноземної валюти на території
України.
 
   1. Використання  іноземної  валюти як засобу платежу на
території України дозволяється лише для проведення платежів на
підприємствах  торгівлі,  які  мають  індивідуальну  ліцензію
Національного банку України на здійснення торгівлі товарами з
оплатою в іноземній валюті.
   2. Iндивідуальна ліцензія на здійснення торгівлі товарами з
оплатою в іноземній валюті надається Національним банком України
суб'єктам господарської діяльності - резидентам України після
розгляду  їх  документів за клопотанням обласного управління
Національного банку України. Всі раніше надані Національним банком
України дозволи підлягають перереєстрації до 30 квітня 1993 року.
   Iндивідуальна ліцензія надається Національним банком України
в першу чергу суб'єктам господарської діяльності - резидентам, які
здійснюють роздрібну  торгівлю  в  аеропортах,  морських  та
залізничних вокзалах, що обслуговують міжнародні рейси, а також у
готелях мережі "Iнтурист", вільних економічних зонах, центрах
міжнародного туризму.
   3. За валюту можуть реалізовуватись товари тільки іноземного
виробництва, що ввезені в Україну з додержанням митних правил,
оплата яких здійснена торговельною організацією в іноземній валюті
в безготівковому порядку безпосередньо нерезиденту чи посереднику
за укладеним контрактом з нерезидентом. Комісійна торгівля за
валюту забороняється.
   Організація встановлює ціни на товари, які реалізуються за
іноземну валюту (як в іноземній валюті, так і за українські
карбованці), згідно з чинним законодавством. Перерахунок вартості
товару в українські карбованці здійснюється з додержанням курсу,
встановленого Національним банком України на момент  продажу
товару.
   5. Для одержання індивідуальної  ліцензії  на  роздрібну
торгівлю  за  іноземну  валюту  слід  подати  в  Головне
валютно-економічне управління Національного банку України наступні
документи:
   - клопотання  обласного  управління  Національного  банку
України;
   - заяву  довільної  форми із зазначенням місця торгівлі
(адреси);
   - нотаріально завірену копію Статуту та свідоцтво про його
реєстрацію;
   - довідку  уповноваженого  банку про відкриття валютного
рахунку і згоду на касове обслуговування чи інкасацію;
   - довідку  податкової  інспекції  про  розміри  валютних
надходжень за 1992 рік і сплату податку до Державного валютного
фонду України та фондів місцевих Рад, якщо здійснювалась торгівля
та надавались послуги з оплатою в іноземній валюті на підставі
ст.2 Указу Президента України від 19 березня 1992 року N 162/92
"Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності";
   - копії контрактів або протоколів намірів з нерезидентами на
купівлю товарів, які передбачаються продавати за іноземну валюту.
   6. Для здійснення перереєстрації наданих Національним банком
у 1991-1992 році ліцензій суб'єктам господарської діяльності слід
подавати в Головне валютно-економічне управління Національного
банку України наступні документи (після розгляду їх обласними
управліннями):
   - клопотання  обласного  управління  Національного  банку
України;
   - заяву на продовження терміну дії ліцензії (її номер і дата
надання) із зазначенням місця торгівлі;
   - довідку  податкової  інспекції  про  розміри  валютних
надходжень за 1992 рік і сплату податку до Державного валютного
фонду України та фондів місцевих Рад;
   - підтвердження уповноваженого банку про наявність валютного
рахунку  і  здійснення касового обслуговування чи проведення
інкасації валютної виручки;
   - копії контрактів або протоколів намірів з нерезидентами на
купівлю імпортних товарів, які передбачається  продавати  за
іноземну валюту.
   7. За перереєстрацію індивідуальної ліцензії на здійснення
торгівлі товарами з оплатою в іноземній валюті підприємства і
організації сплачують Національному банку України 1000 доларів США
чи еквівалент в іншій вільно конвертованій валюті за курсом
Національного банку України, а за одержання ліцензії - 1500
доларів США протягом 10 банківських днів після одержання ліцензії.
   8. Валютна виручка підприємств торгівлі зараховується на
поточні валютні рахунки, відкриті в комерційних банках, і підлягає
використанню згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про
тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті" за
встановленим Національним банком України порядком.
   9. Торгівля товарами та надання послуг з оплатою в іноземній
валюті та інші розрахунки в іноземній валюті між резидентами на
території України без індивідуальної ліцензії Національного банку
України після 31 березня 1993 року припиняються.
   Уповноважені банки повинні довести до відома підприємств і
організацій зазначений порядок обігу іноземної валюти на території
України, який встановлено з 15 березня 1993 року.
   Порушення положень встановленого порядку тягне за  собою
цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність
відповідно до законодавства України, як це передбачено статтею 16
декрету  Кабінету  Міністрів  України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ).
   10. Уповноважені банки та обласні управління Національного
банку України здійснюють контроль за додержанням підприємствами й
організаціями, яких вони обслуговують, порядку обігу іноземної
валюти на території України.
   11. Підприємства й організації, які одержали індивідуальну
ліцензію Національного банку України, щомісяця надають звітність
обласному управлінню Національного банку України у встановленій
Національним банком України формі.
 
 
 Голова Правління                   В.А.ЮЩЕНК
Головна сторінка