Поиск по сайту:Про затвердження результатів виконання науково-дослідної роботи (НДР) "Розробка проектів впровадження першого етапу цифрового мовлення у Київській, Луганській, Закарпатській областях та Автономній Республіці Крим"

Головна сторінка

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            22.12.2006 N 1155
 
 
          Про затвердження результатів
       виконання науково-дослідної роботи (НДР)
       "Розробка проектів впровадження першого
       етапу цифрового мовлення у Київській,
        Луганській, Закарпатській областях
         та Автономній Республіці Крим"
 
 
   Розглянувши інформацію приймальної комісії Національної ради
(затверджена рішенням Національної ради N 1081 ( v081r295-06 ) від
06.12.2006) щодо прийняття НДР "Розробка проектів впровадження
першого  етапу  цифрового  мовлення у Київській, Луганській,
Закарпатській областях та Автономній Республіці Крим" (виконавець
-  ТОВ Науково-виробниче підприємство "Квант-Ефір", м. Київ)
відповідно до бюджетної програми 6441020 "Впровадження першого
етапу цифрового телерадіомовлення", керуючись статтями 7, 21 та 22
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та
статтями 15 та 25 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Констатувати,  що НДР "Розробка проектів впровадження
першого етапу цифрового мовлення  у  Київській,  Луганській,
Закарпатській областях та Автономній Республіці Крим", надана у
формі звіту, в цілому відповідає технічному завданню.
 
   2. Доручити голові Національної ради В.Шевченку   після
узгодження  протоколу  розбіжностей та додаткових зобов'язань
підписати Акт прийому-передачі від 19.12.2006 про виконання НДР
"Розробка проектів впровадження першого етапу цифрового мовлення у
Київській, Луганській, Закарпатській областях  та  Автономній
Республіці Крим".
 
   3. Матеріали НДР передати в управління науково-технічного і
частотного розвитку Національної ради для подальшого використання
при узгодженні Державної цільової програми впровадження цифрового
телерадіомовлення в Україні.
 
   4. Фінансово-економічному управлінню здійснити  розрахунки
відповідно умов договору N 217/06 від 17.10.2006.
 
   5. Контроль  за  виконанням  рішення покласти на голову
Національної ради В.Шевченка.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
Головна сторінка