Поиск по сайту:Про внесення змін до наказів МОЗ України

Головна сторінка

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 787
 
 
       Про внесення змін до наказів МОЗ України
 
 
   Абзац преамбули не для друку.
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни:
 
   1.1. у  наказ Міністерства охорони здоров'я України від
15 листопада 2004 року N 551 ( v0551282-04 ) "Про розподіл та
раціональне  використання  виробів  медичного призначення для
лікування  дітей  хворих  на  хронічну  та  гостру  ниркову
недостатність", а саме в таблицю "Розподіл засобів медичного
призначення для лікування дітей хворих на хронічну та гостру
ниркову недостатність" додатку 1:
   - у рядку 4 колонки 3 "Амбулаторна система з розчином для
перитонеального діалізу (1,36-1,4%) у мішках по 2 л" цифру "2380"
замінити на "1543";
   - у рядку 4 колонки 5 "Амбулаторна система з розчином для
перитонеального діалізу (1,36-1,4%) у мішках по 2 л"  цифру
"80158,4" замінити на "51968,24";
   - додати рядок 14 наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|  |Розчин для     | 93 | 33,68| 3132,24 |  Рівненська  |
|  |перитонеального   |   |   |     |        |
|  |діалізу (1,36-1,4%) |   |   |     |        |
|  |у мішках по 2 л   |   |   |     |        |
------------------------------------------------------------------
 
   - додати рядок 15 наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|  |Розчин для     | 372 | 33,68| 12528,96|  Вінницька  |
|  |перитонеального   |   |   |     |        |
|  |діалізу (1,36-1,4%) |   |   |     |        |
|  |у мішках по 2 л   |   |   |     |        |
------------------------------------------------------------------
 
   - додати рядок 16 наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|  |Розчин для     | 372 | 33,68| 12528,96|  Полтавська  |
|  |перитонеального   |   |   |     |        |
|  |діалізу (1,36-1,4%) |   |   |     |        |
|  |у мішках по 2 л   |   |   |     |        |
------------------------------------------------------------------
 
   1.2. у  наказ Міністерства охорони здоров'я України від
15 червня 2005 року N 282 ( v0282282-05 ) "Про розподіл та
раціональне  використання  виробів  медичного призначення для
лікування  дітей  хворих  на  хронічну  та  гостру  ниркову
недостатність", пункті 4.3. до зноски 4 таблиці "Розподіл виробів
медичного призначення для лікування дітей хворих на хронічну та
гостру ниркову недостатність" кількість мішків "2976" змінити на
"2604".
 
   2. Генеральному директору Української дитячої спеціалізованої
лікарні "Охматдит", згідно внесених цим наказом змін, передати:
 
   2.1. управлінню  охорони  здоров'я  Рівненської  обласної
державної адміністрації 93 амбулаторних системи з розчином для
перитонеального діалізу (1,36-1,4%) у мішках по 2 л та 372
амбулаторних системи з розчином для перитонеального діалізу у
мішках по 2 л;
 
   2.2. управлінню  охорони здоров'я та курортів Вінницької
обласної державної адміністрації 372 амбулаторних системи  з
розчином для перитонеального діалізу (1,36-1,4%) у мішках по 2 л;
 
   2.3. управлінню  охорони  здоров'я  Полтавської  обласної
державної адміністрації 372 амбулаторних системи з розчином для
перитонеального діалізу (1,36-1,4%) у мішках по 2 л.
 
   3. Начальнику управління охорони здоров'я Сумської обласної
державної адміністрації отримати вироби медичного призначення та
забезпечити контроль за їх використанням.
 
   4. Генеральному директору Української дитячої спеціалізованої
лікарні "Охматдит" та начальнику управління охорони здоров'я
Сумської обласної державної адміністрації:
 
   4.1. Подавати до Департаменту економіки, фінансів та майнових
відносин МОЗ України звіти про отримання та використання засобів
медичного призначення за формою, відповідно до наказу МОЗ України
від 26 липня 2004 року N 373 ( v0373282-04 ).
 
                   Термін: щомісячно
                   до 15 числа наступного
                   за звітним місяцем
 
   4.2. Забезпечити  подання  до  державного  підприємства
"Укрвакцина" актів списання засобів медичного призначення до
наказу МОЗ України від 26 березня 2003 року N 136 ( v0136282-03 ).
 
                   Термін: щомісячно
                   до 15 числа наступного
                   за звітним місяцем
 
   4.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом
засобів  медичного  призначення  по закладах та контроль за
збереженням та раціональним використанням отриманих препаратів
шляхом централізованого постачання.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню
Моісеєнко Р.О.
 
 Перший заступник Міністра             В.Л.Весельський
Головна сторінка