Поиск по сайту:Угода між державним департаментом України з питань виконання покарань та Адміністрацією тюрем та пробації Швеції про співробітництво в процесі приведення кримінально-виконавчої системи України у відповідність до європейських стандартів

Головна сторінка

               Угода
   між державним департаментом України з питань виконання
   покарань та Адміністрацією тюрем та пробації Швеції про
  співробітництво в процесі приведення кримінально-виконавчої
  системи України у відповідність до європейських стандартів
 
 
   Дата підписання:    28.12.2001
   Дата набуття чинності: 28.12.2001
 
   Державний департамент України з питань виконання покарань та
Адміністрація тюрем та пробації Швеції, далі - Сторони,
   беручи до уваги співробітництво Ради Європи та тюремної
системи України з листопада 1994 року та членство України в Раді
Європи з 1995 року,
   враховуючи, що Швеція за допомогою Агенції  міжнародного
розвитку Швеції (далі - CIДA) підтримує Раду Європи (рішення
616/99) та ініціативу щодо реформування тюрем,
   виходячи з рекомендацій першої оціночної доповіді, що була
зроблена експертами Ради Європи щодо необхідності невідкладних
покращень  у  тюремній  системі України, зокрема з основної
рекомендації відносно потреби скорочення ув'язнених в Україні,
   враховуючи також, що на розгляді Верховної Ради України
перебуває  проект  нового  Кримінально-процесуального кодексу
України,
   беручи до уваги також запит Державного департаменту України з
питань виконання покарань від 22 серпня 2001 року до CIДA про
подальшу допомогу та той факт, що у вересні CIДA підтвердила намір
внести свій вклад до проекту "Підтримка у сфері тюремної реформи в
Україні",
   домовились про таке:
 
           Стаття 1. Мета проекту
 
   Сторони погодились,  що  реформування  установ  виконання
покарань є важливим, коли створюється суспільство, що базується на
принципах міжнародних пактів з прав людини ( 995_042, 995_043 ). З
цією метою увага приділяється не тільки правовим аспектам, а також
і організації, добору персоналу, повсякденній роботі, компетенції
та відношенню всіх категорій персоналу.
   Сторони визнають, що з поступовим встановленням демократії та
прийняттям  стандартів  міжнародних прав людини основна база
тюремної системи повинна бути змінена.
   Сторони спрямовують свої зусилля для досягнення таких цілей:
   - сприяти розвитку функціонуючих державних  установ  для
підтримання законності та поваги до прав людини в Україні;
   - розвивати  пенітенціарну  систему,  тобто  впровадження
альтернативних видів покарання в Україні.
   Цілями проекту "Підтримка у сфері тюремної реформи в Україні"
є:
   - впроваджувати альтернативні види покарання;
   - підтримувати  Державний  департамент  України з питань
виконання покарань в приведенні кримінально-виконавчої системи
України у відповідність до міжнародних стандартів;
   - представляти нові методи  щодо  соціальної  роботи  з
ув'язненими, а також з тими, до кого застосовуються альтернативні
санкції.
 
           Стаття 2. Сфера роботи
 
   Розвиток співпраці  Сторін  сконцентрований  на  наданні
інформації, досвіду та знань у питаннях проекту "Підтримка у сфері
тюремної реформи в Україні".
   Сфери співпраці з жовтня 2001 по жовтень 2003 р. включатимуть
таке:
 
      1. Створення можливостей для офіційних осіб
 
   a) Шведський експерт буде проводити семінар в Україні для
осіб, які приймають рішення, такі як політики та посадові особи,
які працюють саме в Києві. Шведський експерт ознайомить учасників
семінару з міжнародними тюремними системами та шведською системою
тюрем та пробації з метою підготовки групи до навчального візиту
до Швеції.
   Очікуваним результатом є розширення знань про міжнародні
тюремні системи та систему тюрем та пробації Швеції.
   b) Однотижневий навчальний візит до Швеції для українських
офіційних осіб. Навчальний візит буде включати візити до шведської
служби тюрем і пробації, щоб показати, як виконується повсякденна
робота. Письмова інформація, теоретичне та законодавче підґрунтя,
міжнародні конвенції будуть разом  з  дискусіями  підтримкою
навчального візиту.
   Очікуваним результатом буде  представлення  альтернативних
видів покарання.
 
           2. Навчання персоналу
 
   a) Під  час однотижневого семінару в Україні експерт з
Адміністрації тюрем і  пробації  Швеції  та  Стокгольмського
університету, департамент соціальної роботи представить тюремну
систему Швеції українським учасникам.
   b) Двотижневий навчальний візит до Швеції для персоналу
Національної юридичної академії м. Харкова та однієї особи з
Департаменту буде включати в себе однотижневий візит до шведської
Адміністрації тюрем і пробації (SPPA) та однотижневий візит до
Стокгольмського  університету, департаменту соціальної роботи.
Учасники матимуть можливість побачити, як виконуються в Швеції
вироки до тюремного ув'язнення та вироки пробації, а також
ознайомитися з різними методами роботи щодо навчання персоналу для
соціальної роботи з ув'язненими, а також підлеглих альтернативним
санкціям.
   c) Двотижневий навчальний візит до Швеції для персоналу
Чернігівського юридичного училища зробить такий же візит, як і
група, згадана вище.
   Вони також відвідають SPPA та Стокгольмський університет,
департамент соціальної роботи.
   Очікуваними результатами цього візиту є представлення нових
методів  соціальної роботи з ув'язненими та створення нових
загальних цінностей та нової політики  у  відповідності  до
рекомендацій Ради Європи.
 
    3. Створення можливостей в регіональних структурах
 
   a) Під час однотижневого семінару в Україні шведський експерт
Адміністрації тюрем і пробації Швеції проведе семінар, на якому
ознайомить учасників з міжнародними тюремними системами та службою
тюрем і пробації Швеції.
   Очікуваними результатами  є  поглиблення нових знань, що
необхідні для підготовки навчального візиту до Швеції.
   b) Протягом одного тижня персонал, який працює в обласних
структурах (Харківська область), здійснить навчальний візит до
Швеції.  В  даний  час продовжується реформа в регіональних
структурах, приймаючи до уваги те, що місцеві відділи виконання
покарань, що не пов'язані з позбавленням волі, стали частиною
Державного департаменту України з питань виконання покарань. В
цілях ознайомлення з потребами структурної реформи навчальний
візит буде зосереджений на досвіді Швеції, зокрема у сфері роботи
служби пробації.
   Очікуваним результатом є отримання знань щодо нових методів з
організації роботи та представлення нових стандартів та відношень
в тюремній системі.
 
           4. Оцінки та обговорення
 
   Експерт з Адміністрації тюрем і пробації Швеції відвідає
Україну для оцінки та обговорення.
 
            Стаття 3. Розклад
 
   Сторони домовляться про час проведення заходів при підписанні
договору. Заходи в проекті заплановано починати з жовтня 2001 та
закінчити в жовтні 2003 року.
 
   Листопад 2001   Підписання договору та детальне планування
 
   Лютий 2002     Створення можливостей  для  осіб,  які
            приймають рішення згідно з підпунктом "а"
            п. 1 ст. 2
 
   Квітень 2002    Створення можливостей  для  осіб,  які
            приймають рішення згідно з підпунктом "в"
            п. 1 ст. 2
 
   Травень 2002    Навчання персоналу, як  це  передбачено
            підпунктом "а" п. 2 ст. 2
 
   Серпень 2002    Навчання персоналу, як  це  передбачено
            підпунктом "в" п. 2 ст. 2
 
   Листопад 2002   Навчання персоналу, як  це  передбачено
            підпунктом "с" п. 2 ст. 2
 
   Лютий 2003     Створення можливостей  в  регіональних
            структурах, як це передбачено підпунктом
            "а" п. 3 ст. 2
 
   Квітень 2003    Створення можливостей  в  регіональних
            структурах, як це передбачено підпунктом
            "в" п. 3 ст. 2
 
   Вересень 2003   Оцінка  згідно з пунктом 4 попереднього
            розділу.
 
        Стаття 4. Витрати та фінансування
 
   CIДA підтверджує свій вклад у розмірі максимальної суми
1531000 SEK (шведських крон) на 2001, 2002 та 2003 роки за певних
обставин. Певна сума SEK передбачена для гонорарів, витрат на
відшкодування, непередбачених витрат. Прохання звернути увагу, що
пункт бюджету "непередбачені витрати" не дозволено використовувати
без попередньої письмової згоди CIДA.
   Українська сторона платить заробітну  плату  українському
персоналу (включаючи перекладачів в Україні), оплачує місцевий
транспорт в Україні та харчування.
 
          Стаття 5. Рахунки та оплата
 
   Агенція міжнародного розвитку Швеції (CIДA) здійснює оплату
витрат швецькій Адміністрації тюрем та пробації щонайменше кожні
півроку. Державний департамент України має затвердити рахунки. У
рахунку мають бути чітко відображені внески (гонорари), витрати на
відшкодування, обладнання та непередбачені витрати.
   Оплата (гонорари) та інші витрати повинні бути включені до
рахунку за дійсно відпрацьований час та непередбачені витрати, які
мали місце.
   Фінансовий підрахунок та коротке повідомлення про стан робіт,
що включають виконану роботу відповідно до плану та бюджету, про
які було домовлено, додаються до рахунку.
 
          Стаття 6. Складання звітів
 
   Повідомлення про виконані роботи мають бути:
   - з додатками про рахунки;
   - написані Адміністрацією тюрем і апробації  Швеції  та
пов'язані з цілями та очікуваними результатами згідно плану
проекту;
   - з коментарями щодо відхилення від результатів чи витрат
проекту, що передбачені планом, та пропозиціями щодо вирішення
зазначених проблем, якщо такі існують;
   - складені з урахуванням участі у проекті як чоловіків, так і
жінок;
   - супроводжуватись підсумковим звітом.
 
           Стаття 7. Заключний звіт
 
   Оскільки двостороннє  співробітництво  в  цьому  напрямку
почалось лише нещодавно, оцінка Адміністрації тюрем і пробації
Швеції буде зроблена  через  два  роки,  результати  будуть
обговорюватись  з  Державним  департаментом України з питань
виконання покарань. Звіт повинен бути представлений до CIДA після
остаточного виконання проекту. Звіт повинен:
   - бути написаний англійською мовою;
   - враховувати цілі проекту та завдання, що містяться в межах
компетенції договору та описати, наскільки вдалося  виконати
завдання (з точки зору кількості та якості);
   - якщо намічені цілі не були досягнуті - обговорити причини
цього;
   - обговорити здобутий досвід - позитивний і негативний;
   - описати, як жінки та чоловіки, відповідно, брали участь в
плануванні та виконанні проекту та яким чином результат проекту
впливає на жінок та чоловіків;
   - включити детальні економічні специфікації всіх  витрат
проекту згідно з бюджетом;
   - включити підсумок, що містить стислий опис основних цілей
та основних напрямків досягнення цілей та результати, важливий
досвід, набутий під час навчання, та рекомендації на майбутнє.
 
     Стаття 8. Відхилення від цілі проекту та графік
 
   Якщо виникнуть обставини, за яких не можливо досягнути мети
проекту або які потребують внесення поправок стосовно сфери роботи
чи розкладу, Державний департамент України з питань виконання
покарань  та  Адміністрація тюрем і пробації Швеції повинні
повідомити про це один одного та CIДA якомога швидше.
   Якщо зміняться в значній мірі умови, що стосуються реалізації
проекту, CIДA має право переглянути своє  рішення  відносно
підтримки.
 
    Стаття 9. Iнші зобов'язання по відношенню до CIДA
 
   Державний департамент України з питань виконання покарань та
Адміністрація тюрем та пробації Швеції повинні, на вимогу CIDA,
співробітничати та допомагати CIДA виконувати аудит та оцінку
впливу проекту.
   В офіційній документації, коли заходи будуть підготовлені
згідно з проектом, повинно бути відмічено, що Швеція являється
спонсором проекту через CIДA.
   Контактні особи з української Сторони визначаються Головою
Державного департаменту України з питань виконання покарань, про
що інформується шведська Сторона протягом двох тижнів з моменту
прийняття рішення.
 
   Вчинено в м. Києві (Україна) 28 грудня 2001 року у двох
дійсних примірниках англійською і українською мовами, причому
обидва тексти є автентичними. У разі розбіжності щодо тлумачення
положень цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.
 
 За Державний департамент України   За Адміністрацію тюрем
 з питань виконання покарань      і пробації Швеції
 
 Володимир Льовочкін          Бо Йохансон
 
 Голова Державного департаменту    Радник з міжнародних питань
 України з питань виконання      Офіс Генерального директора
 покарань
Головна сторінка