Поиск по сайту:Про анулювання дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача

Головна сторінка


 
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 245 від 26.11.99
   м.Київ
 
 vd991126 vn245
 
     Про анулювання дозволу на здійснення професійної
        депозитарної діяльності зберігача
 
   Відповідно до  заяви  закритого  акціонерного  товариства
"Об'єднаний комерційний банк" щодо припинення дії дозволу на
здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів, а також відповідно до Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
   Анулювати дозвіл  на  здійснення професійної депозитарної
діяльності зберігача закритому акціонерному товариству "Об'єднаний
комерційний банк".
   Номер дозволу  на  здійснення  професійної  депозитарної
діяльності N 39-Д визначити як такий, що не використовується.
   Реєстроутримувачам не  реєструвати  закрите  акціонерне
товариство  "Об'єднаний  комерційний  банк"  як  номінального
утримувача цінних паперів (Дозвіл N 39-Д) у реєстрі власників
іменних цінних паперів.
   Прес-центру (Шевкіній Л.В.) повідомити у засобах масової
інформації  про  суб'єкт  підприємницької  діяльності,  якому
анульовано  дозвіл  на  здійснення  професійної  депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів.
   Контроль за виконанням цього рішення покласти на  члена
Комісії Головка А.Т.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
                   Протокол засідання Комісії
                   від 2 листопада 1999 р. N 60
Головна сторінка