Поиск по сайту:Про накладення штрафу за порушення законодавства про електроенергетику

Головна сторінка


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 1437 від 24.11.99
   м.Київ
 
 vd991124 vn1437
     ( Постанову скасовано на підставі Постанови НКРЕ
      N 293 ( v0293227-01 ) від 28.03.2001 )
    Про накладення штрафу за порушення законодавства про
            електроенергетику
 
   Національна комісія регулювання електроенергетики  України
розглянула:
   1. Подання заступника начальника Управління  ліцензування
П.Продана  від 24.11.99 (далі - Подання) про порушення ВАТ
"Сумиобленерго" Умов  та  Правил  здійснення  підприємницької
діяльності  з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом ( z0433-96 ) на підставі звітних даних СВП "Енергоринок"
(листи від 01.10.99 N 02/41-3940ер, від 18.10.99 N 01/42-4283ер,
від 16.11.99 N 01/41-4632ер);
   2. Доповідна  записка  начальника  Управління Енергоринку
С.Вишинського від 22.11.99 (далі - Доповідна записка);
   3. Акт  перевірки від 24.11.99 (далі - Акт) Відкритого
акціонерного  товариства  "Сумиобленерго"  (244035,  м.Суми,
вул.Д.Коротченка, 7, р/р 2600916000001 в АКБ "Правекс-банк" МФО
337858 в Сумській філії, ЄДРПОУ 23293513, тел. 33-57-24; Голова
правління - Ващенко Анатолій Олександрович), складений заступником
начальника  Управління  ліцензування  Національної  комісії
регулювання електроенергетики України Проданом Петром Васильовичем
(далі - посадова особа НКРЕ) в присутності директора Енергозбуту
ВАТ "Сумиобленерго" Середи Віктора Миколайовича (далі - посадова
особа ВАТ "Сумиобленерго").
   Підписання Акта:
   - посадовою особою НКРЕ: акт підписаний;
   - посадовою особою ВАТ "Сумиобленерго": надати пояснення та
підписати акт відмовився.
   На підставі розгляду матеріалів, зазначених в Доповідній
записці, Поданні та Акті, НКРЕ встановила:
   ВАТ "Сумиобленерго"  здійснює  діяльність  з  постачання
електроенергії за регульованим тарифом на підставі ліцензії від
01.10.99 N ПС 108.
   За станом розрахунків за куповану з ОРЕ та продану в ОРЕ
електричну енергію за період з червня по серпень, вересень та
жовтень поточного року заборгованість ВАТ "Сумиобленерго" перед
Оптовим ринком електроенергії становить: на 1.07.99 р. - 66490
тис.грн, на 1.09.99 - 82014 тис.грн., на 1.10.99 - 87139 тис.грн.,
на 1.11.99 - 102061 тис.грн. Тобто, заборгованість перед Оптовим
ринком електричної енергії є неприпустимо великою і має тенденцію
до збільшення. Процент виплат від товарної продукції всіма видами
платежів у жовтні поточного року становить всього 5,9% (у вересні
60,4%),  коштами 5,1% (у вересні - 41%), у тому числі по
розподільчих рахунках 1,3% (у вересні 2,5%).
   Питання про порушення ВАТ "Сумиобленерго" Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії
за регульованим тарифом неодноразово розглядалися Комісією. Так,
постановою НКРЕ від 03.02.99 N 165 ВАТ "Сумиобленерго" було
зобов'язане у двотижневий термін пояснити причину погіршення збору
коштів та надати можливість Сумському РП здійснити перевірку
ліцензованої діяльності.  Постановою НКРЕ від 24.03.99 N 386
( v0386227-99 ) визнано, що пункт 1 постанови від 03.02.99 N 165 в
частині пояснення причини погіршення збору коштів не виконаний.
   24.03.99 прийнято  постанову  НКРЕ  N  386,  якою  ВАТ
"Сумиобленерго" було зобов'язане усунути порушення п.3.4.1 Умов та
Правил здійснення діяльності з постачання електроенергії  за
регульованим  тарифом,  для  чого до 1.05.99 скласти графік
повернення коштів у сумі 7,942 млн.грн., які надійшли за спожиту
електроенергію на її розрахунковий рахунок. Постанова не була
виконана, про що свідчать лист СВП "Енергоринок" від 02.08.99
N 3013-ер  та результати перевірки фінансової діяльності ВАТ
"Сумиобленерго"  щодо  розрахунків  за  куповану  на  ОРЕ
електроенергію, проведеної обласним КРУ у квітні-травні 1999 року.
Акт перевірки КРУ зобов'язує ВАТ "Сумиобленерго" перерахувати
кошти в  розмірі  більш  ніж  18,9  млн.грн., отриманих ВАТ
"Сумиобленерго" поза встановленим порядком,  на  розподільчий
рахунок НЕК "Укренерго".
   Графік погашення заборгованості ВАТ "Сумиобленерго" перед НЕК
"Укренерго" у сумі 57214006 грн., яка склалася станом на 31.05.99
(додаток до договору N 46/01-ер від 31.05.99 між НЕК "Укренерго"
та ВАТ "Сумиобленерго"), згідно з інформацією СВП "Енергоринок
виконується вкрай незадовільно.
   Комісією встановлено, що вчинення зазначених вище дій ВАТ
"Сумиобленерго" є порушенням норм законодавства, а саме:
   - статті  15  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР );
   - пункту 2.3.2 Договору оптового ринку електричної енергії
(ОРЕ) ( n0001227-96 ).
   Не додержуючись в своїй діяльності зазначених вище норм
законодавства ВАТ "Сумиобленерго" порушує:
   - пункти 2.7 та 3.4 Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ).
   Враховуючи зазначене, відповідно до статті 27 Закону України
"Про  електроенергетику"  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Накласти на Відкрите акціонерне товариство "Сумиобленерго"
(244035, м.Суми, вул. Д.Коротченка, 7, р/р 2600916000001 в АКБ
"Правекс-банк" МФО 337858 в Сумській філії, ЄДРПОУ 23293513,
тел.33-57-24; Голова правління - Ващенко Анатолій Олександрович)
штраф у розмірі 85000 гривень.
   Зазначена сума штрафу має бути протягом 30 днів з дня
прийняття постанови сплачена до Державного бюджету України.
 
 Голова Комісії                     О.Светелік
 
 М.П.
 
Постанову про накладення штрафу надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що
отримала постанову)
 
"___" _____________ 1999 р.            ________________
                           (підпис)
Головна сторінка