Поиск по сайту:Про проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами в системі центрів ССМ "Крок в майбутнє"

Головна сторінка


 
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
   УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ
              Н А К А З
 
 N 143 від 06.10.99
   м.Київ
 
 vd991006 vn143
 
    Про проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної
     реклами в системі центрів ССМ "Крок в майбутнє"
 
   З метою  поліпшення  інформаційно-пропагандистської  та
рекламної (у сфері соціальної реклами) діяльності системи центрів
соціальних служб для молоді Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс соціальної
реклами в системі центрів ССМ "Крок в майбутнє" (додаток 1).
   2. Республіканському  (АР Крим), обласним, Київському та
Севастопольському міським центрам ССМ з 6 жовтня по 15 листопада
1999  року  організувати  та провести Всеукраїнський конкурс
соціальної реклами в системі центрів ССМ "Крок в майбутнє".
   3. Затвердити склад конкурсної комісії (додаток 2)*.
_______________
   * Склад конкурсної комісії не затвердили.
   4. Затвердити кошторис видатків на організацію та проведення
Конкурсу у сумі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень (додаток
3).
   5. Видавничому відділу (Рачимов А.А.) організувати проведення
вищезазначеного Конкурсу.
   6. Відділу фінансового забезпечення (Сіраш Є.В.) здійснити
розрахунки згідно кошторису у сумі 85000 (вісімдесят п'ять тисяч)
на проведення Конкурсу. Республіканському (АР Крим), обласним,
Київському та Севастопольському міським центрам ССМ забезпечити
подання в УДЦССМ творчих та фінансових звітів про використання
коштів до 31.11.99.
   У разі неповного використання виділених коштів їх залишок
необхідно повернути на позабюджетний рахунок УДЦССМ в десятиденний
термін після проведення заходу.
   7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Директор                     С.В.Толстоухова
                      Додаток N 1
                до наказу Українського державного
                центру соціальних служб для молоді
                від 6 жовтня 1999 р. N 143
              Положення
     про Всеукраїнський конкурс соціальної реклами в
       системі центрів ССМ "Крок в майбутнє"
           I. Загальні положення
   1.1. Всеукраїнський конкурс соціальної реклами в системі
центрів ССМ "Крок в майбутнє" (надалі - Конкурс) є частиною
інформаційно-пропагандистської та рекламної  політики  УДЦССМ,
спрямованої на формування позитивної атмосфери в молодіжному
середовищі, пропаганди здорового способу життя,  профілактики
негативних явищ серед молоді, створення позитивного іміджу системи
центрів ССМ.
   1.2. Визначення термінів:
   соціальна реклама в системі соціальних служб для молоді
України (далі - соціальна реклама) - це інформація державних
закладів (соціальних служб для молоді) з питань здорового способу
життя, охорони здоров'я, профілактики негативних явищ, наркоманії,
алкоголізму, СНІДу, захворювань, що передаються статевим шляхом
соціального захисту та безпеки населення, яка не має комерційного
характеру і спрямована на дітей, підлітків, молодь, жінок, різні
категорії сімей;
   рекламні засоби - засоби, використовуються для доведення
реклами до споживача у будь-якій формі та у будь-який спосіб.
   1.3. Загальні та спеціальні вимоги до соціальної реклами,
обмеження пов'язані з її виготовленням вказані у Положенні про
соціальну рекламу в системі соціальних служб для молоді України
(наказ УДЦССМ від 20.07.98 р. N 80 ( v0080699-98 ).
         II. Мета і завдання Конкурсу:
   - розробка нових видів соціальної реклами форм та методів її
впровадження у соціальну роботу з дітьми, молоддю та різними
категоріями сімей;
   - відбір та розповсюдження серед  центрів  ССМ  якісної
соціальної реклами;
   - пошук нових партнерів для співробітництва у соціальній
сфері;
   - підтримка позитивного іміджу діяльності центрів в цілому та
проводимих заходів зокрема.
       III. Організатори та учасники конкурсу
   Конкурс є щорічним та проводиться з квітня по жовтень кожного
року.
   Організатором Конкурсу  є  Український  державний  центр
соціальних служб для молоді.
   У Конкурсі  приймають  участь  Республіканський АР Крим,
обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, міські,
районні у містах центри соціальних служб для молоді (надалі -
Центри).
         IV. Порядок проведення конкурсу
   Конкурс проходить в один етап з 6 жовтня по 15 листопада 1999
року.
   Переможці Конкурсу визначаються у загальному порядку  за
окремими видами соціальної реклами, а саме:
   - рекламні відеоролики разом із сценарієм;
   - поліграфічні рекламні видання (буклети, пам'ятки, листівки,
плакати);
   - засоби наглядної агітації (рекламні стенди, баннери та
рекламні щити, наклейки тощо);
   - реклама у пресі та на радіо.
   Проведення творчої  експертизи,  визначення  переможців,
підготовку інформації щодо підсумків проведення Конкурсу здійснює
конкурсна комісія.
   Термін роботи конкурсної комісії з 16 по 30 листопада 1999
року.
            V. Вимоги до робіт
   5.1. Якщо соціальна реклама спрямована на використання її на
телебаченні:
   - час відеороліку до 1 хвилини;
   - оригінал на касеті класу VHS або VHS-C;
   - перша копія;
   - якісність зображення.
   5.2. Якщо це поліграфічні видання:
   - комп'ютерний макет у основних графічних редакторах (Corel
DRAW8, Adobe Illustrator 7.0, Adobe Photoshop 5.0, Adobe Page
Maker 6.5, Quark Express);
   - формат видань від А6 до А3;
   - в  разі неможливості виготовлення комп'ютерного макету
необхідно представити комплект матеріалів, що увійдуть до видання
(ксероксний  варіант з додатком текстової частини, малюнків,
фотографій та їх порядок розміщення).
   5.3. У разі розміщення та використання соціальної реклами, як
засобу наглядної агітації необхідно представити (визначити):
   - матеріал на якому виготовляється реклама та її безпосереднє
призначення (наклейки, тиснення, нанесення  на  тканину  або
синтетичну основу, календарі, тощо);
   - строк  на  який  розрахована  рекламна  продукція
(довгострокова: рекламні стенди, баннери або короткострокова:
ручки, плакати, календарі тощо);
   - змістова частина у вигляді комп'ютерного макету, а при
неможливості виготовлення комп'ютерного макету  письмовий  та
графічний макет (текст, ілюстрації).
   При використанні соціальної реклами на радіо та у пресі
необхідно  надіслати  сценарії  цієї реклами та її графічне
оформлення.
   Надіслані матеріали не повертаються.
        VI. Нагородження переможців Конкурсу
   По кожному виду соціальної реклами нагороджуються по три
кращі роботи: дипломами I, II, III ступеню.
   Роботи переможців  будуть  використані  для  виготовлення
рекламних видань та розповсюдження їх серед центрів ССМ.
Головна сторінка