Поиск по сайту:В додаток до листа від 28.07.97 N 15-0417/10-6002 "Про кадровий склад управлінь (відділів) по організації роботи по справлянню податку з прибутку"

Головна сторінка


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 15-0417/10-6221 від 05.08.97
   м.Київ
 
 vd970805 vn15-0417/10-6221
                Державним податковим адміністраціям
                в Автономній Республіці Крим,
                областях, м.м.Києві та Севастополі
 
    В додаток до листа від 28.07.97 N 15-0417/10-6002
    "Про кадровий склад  управлінь (відділів) по
    організації  роботи по справлянню  податку з
              прибутку"
 
   Враховуючи численні запити з місць Головне управління прямих
податків, в додаток до листа від 28.07.97 N 15-0417/10-6002 "Про
кадровий склад управлінь (відділів) по організації роботи по
справлянню податку з прибутку", роз'яснює порядок заповнення
окремих граф таблиць 1 та 2 завдання.
   Райдержподатадміністрації, в яких немає окремих відділів по
організації справляння податку з прибутку, в графі 6 таблиці 1,
враховують також посаду начальника управління, відповідального за
ці питання.
   В таблиці  2  в  графі 2 відображаються середньомісячні
надходження з податку на прибуток, обраховані зростаючим підсумком
з початку року, в обрахунку на фактичну чисельність працюючих
(гр.6 таблиці 1).
   В графі 3 цієї таблиці відображаються середньомісячні суми
фактично донараховані працівниками підрозділів по  справлянню
податку з прибутку з початку року, а в графі 4, ті, що фактично
надійшли до бюджету із суми графи 3, також середньомісячні суми.
   Дані граф 5, 4 обраховуються як добуток від ділення даних
графи 3 та графи 4 на фактичну чисельність працівників підрозділів
по організації справляння податку з прибутку, тобто на гр.6
(таблиця 1).
   Прошу зазначені зауваження врахувати при наданні інформації
до 10 серпня 1997 року.
 
 
 Начальник Головного управління
 прямих податків                    А.П.Фурман
Головна сторінка