Поиск по сайту:Про структуру Служби Прем"єр-міністра України

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
         від 6 серпня 1997 року N 849
               Київ
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 516 ( 516-98-п ) від 20.04.98 )
   
     Про структуру Служби Прем'єр-міністра України
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 1294 ( 1294-97-п ) від 19.11.97 
      N 1298 ( 1298-97-п ) від 20.11.97 )
	
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   На часткову  зміну структури апарату Кабінету Міністрів
України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
3 липня 1996 р. N 713 ( 713-96-п ), затвердити сруктуру Служби
Прем'єр-міністра України (додається).
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.49
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 6 серпня 1997 р. N 849
              СТРУКТУРА
         Служби Прем'єр-міністра України
 
——————————————————————————————————————————————————————————
Найменування підрозділів і | Кількість штатних одиниць
     посад       |
——————————————————————————————————————————————————————————
 Керівник Служби            1
     Сектор реєстрації та попереднього опрацювання
             кореспонденції
 
 Завідуючий сектором          1
 Головний спеціаліст          2
 Провідний спеціаліст         2
 Спеціаліст I категорії        2
             Сектор контролю
 
 Завідуючий сектором          1
 Головний спеціаліст          2
 Провідний спеціаліст         1
      Група помічників Прем'єр-міністра України
 
 Перший помічник            1
 Помічник               11
        Сектор організаційного забезпечення
 
 Завідуючий сектором          1
 Головний спеціаліст          4
 Провідний спеціаліст         2
   Відділ аналізу та прогнозування соціально-економічного
              розвитку
 
 Завідуючий відділом          1
 Заступник завідуючого
 відділом               2
         Сектор аналізу та прогнозування
 Завідуючий сектором          1
 Експерт                3
   Сектор підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів
 Заступник завідуючого
 відділом - завідуючий
 сектором               1
 Спеціаліст I категорії        1
 
    Прес-секретар Прем'єр-міністра України - керівник 
    Прес-служби Кабінету Міністрів
   Прес-секретар - керівник     1
   Прес-служби   Кабінету 
   Міністрів України
   
( На часткову зміну Постанови ввести до  структури  Служби
Прем'єр-міністра   України   додатково   посаду   радника
Прем'єр-міністра  України,  відповідно  збільшивши  граничну
чисельність апарату Кабінету Міністрів України на одну штатну
одиницю згідно з Постановою КМ N 1294 ( 1294-97-п ) від 19.11.97 )
 
          Всього:      41
 
( Структура із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1298
( 1298-97-п ) від 20.11.97 )
Головна сторінка