Поиск по сайту:Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1443

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
          від 5 серпня 1997 р. N 842
                Київ
        Про внесення доповнення до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 2 грудня 1996 р. N 1443
 
   З метою підвищення ефективності роботи підприємств та установ
кримінально-виконавчої системи  Кабінет  Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
   Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня
1996 р. N 1443 ( 1443-96-п ) "Про поетапну передачу до комунальної
власності  об'єктів  соціальної  інфраструктури" після абзацу
четвертого доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
   "підприємств та установ кримінально-виконавчої системи".
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий та сьомий вважати
відповідно абзацами шостим, сьомим та восьмим.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 39
Головна сторінка