Поиск по сайту:Про внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
          від 4 серпня 1997 р. N 828
                Київ
         Про визнання такими, що втратили
    чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань
     оплати праці працівників Державної податкової
      адміністрації України та місцевих державних
           податкових адміністрацій
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Визнати  такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
   2. Головному управлінню державної  служби  при  Кабінеті
Міністрів  України,  Державній  податковій  адміністрації,
Міністерству праці, Міністерству фінансів в тижневий  термін
підготувати  проект  рішення Кабінету Міністрів України щодо
віднесення до категорій державних службовців посад працівників
місцевих державних податкових адміністрацій, визначених у додатках
N 4, 6 і 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня
1996 р. N 1592 ( 1592-96-п ) "Про умови оплати праці працівників
Державної податкової адміністрації України, місцевих державних
податкових адміністрацій та податкової поліції".
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.26
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 серпня 1997 р. N 828
 
               ПЕРЕЛІК
        актів Кабінету Міністрів України, що
            втратили чинність
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 р.
N 559 ( 559-92-п ) "Питання державної податкової служби в
Україні" крім пункту 5 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 1994 р. N 161) та пункту 11.
   2. Постанова   Кабінету  Міністрів України від 23 вересня
1993 р. N 782 ( 782-93-п ) "Про внесення змін до таблиць N 11-14
постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35".
   3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня
1994 р. N 494 ( 494-94-р ).
   4. Додаток N 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 21
грудня 1994 р. N 855 ( 855-94-п ) "Про розміри надбавок до
посадових окладів працівників за дипломатичні ранги України,
персональні звання та ранги державних службовців".
   5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня
1995 р. N 488 ( 488-95-п ) "Про деякі зміни щодо матеріального
забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби,
органів державної виконавчої влади та інших органів" в частині
матеріальної допомоги працівникам податкової служби та пункт 2
цієї постанови в частині надбавок Голові та заступникам Голови
державної податкової адміністрації.
   6. Пункт 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16
жовтня 1995 р. N 821 ( 821-95-п ) "Про підвищення посадових
окладів керівних працівників і спеціалістів державної податкової
служби та державної контрольно-ревізійної служби" у частині, що
стосується працівників державної податкової служби.
   7. Пункт 2 та 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25
грудня 1995 р. N 1043 ( 1043-95-п ) "Про упорядкування оплати
праці працівників апарату органів державної виконавчої влади,
прокуратури, судів, митної служби та інших органів" в частині,
керівних працівників та спеціалістів державної податкової служби
інспекції.
Головна сторінка