Поиск по сайту:Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з"ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану комерційного акціонерного банку "Слов"янський"

Головна сторінка


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
         Про прийняття за основу проекту
         Закону України про внесення змін
          до статті 18 Закону України
        "Про порядок погашення зобов'язань
        платників податків перед бюджетами
         та державними цільовими фондами"
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Проект Закону України про внесення змін до статті 18
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань  платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (реєстр.
N 8068), внесений народним депутатом України Матвєєвим В.Й.,
прийняти за основу з урахуванням пропозиції народного депутата
Матвєєва В.Й. щодо внесення зміни до абзацу другого статті 1
зазначеного законопроекту, а саме: цифри і слова "10 листопада
2001 року" замінити цифрами і словами "10 лютого 2002 року".
   2. Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і
банківської  діяльності доопрацювати зазначений проект Закону
України з урахуванням пропозицій суб'єктів права законодавчої
ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у
другому читанні.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 15 листопада 2001 року
     N 2807-III
Головна сторінка