Поиск по сайту:Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1300

Головна сторінка


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 16 листопада 2001 р. N 1501
                Київ
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 17 серпня 1998 р. N 1300
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Додаток 1 до Порядку ввезення на територію України засобів
вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 р. N 1300 ( 1300-98-п ) ( Офіційний
вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1254), викласти у новій
редакції, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 28
 
                   Додаток 1
           до Порядку ввезення на територію України
          засобів вимірювальної техніки, затвердженого
            постановою Кабінету Міністрів України
           від 17 серпня 1998 р. N 1300 ( 1300-98-п )
         (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
             від 16 листопада 2001 р. N 1501)
               ПЕРЕЛІК
    засобів вимірювальної техніки, на які поширюється
      дія Порядку ввезення на територію України
         засобів вимірювальної техніки
 
 
------------------------------------------------------------------
Код товару згідно  |Назва товару (засобу вимірювальної техніки)
з УКТ ЗЕД      |
------------------------------------------------------------------
7017         Посуд лабораторний, гігієнічний або
           фармацевтичний, скляний градуйований
 
8413 11 00 00     Насоси з витратомірним пристроєм
 
8413 19 10 00     Для цивільної авіації насоси з витратомірним
           пристроєм
 
8413 19 90 00     Інші насоси з витратомірним пристроєм
 
8422 30 00 00     Машини та апарати для наповнення пляшок,
           пакетів, мішків або іншої тари, які мають
           вимірювальні пристрої об'єму або маси
 
8422 40 00 00     Машини та апарати для фасування та пакування
           товарів, які мають вимірювальні пристрої
           об'єму або маси
 
8423         Обладнання для зважування, включаючи ваги і
(крім 8423 10 10 00) терези для перевірки маси виготовлених
           товарів, крім терезів, чутливих до маси
           0,05 г або менше; гирі до будь-яких терезів
 
8504 31 31 00     Трансформатори вимірювальні
8504 31 39 00
8504 32 30 00
 
9014 (крім 9014 90)  Компаси, включаючи навігаційні; навігаційні
           інструменти та апаратура
 
9015         Прилади та апаратура геодезичні (включаючи
(крім 9015 90 00 00) фотограмметричні), топографічні, землемірні,
           гідрографічні, океанографічні, гідрологічні,
           метеорологічні або геофізичні, за винятком
           компасів; далекоміри
 
9016 00        Терези, чутливі до маси 0,05 г чи більше, з
(крім 9016 00 90 00) важками або без них
 
9017 30 10 00     Мікрометри і штангенциркулі
 
6017 80 10 00     Метри (вимірювальне приладдя та рулетки) і
           лінійки з поділками
 
9018 11 00 00     Апарати для електродіагностики
9018 12 00 00
9018 13 00 00
9018 14 00 00
9018 19
 
9018 50        Прилади та апарати офтальмологічні
           вимірювальні
 
9018 90 10 00     Інструменти та апарати для вимірювання
           артеріального тиску
 
9018 90 30 00     Нирки штучні
 
9022 12 00 00     Томографи комп'ютерні
 
9025         Ареометри та аналогічні плавальні
(крім 9025 90)    інструменти, термометри, пірометри,
           барометри, гігрометри та психрометри із
           записувальними пристроями або без них,
           комбіновані або не комбіновані між собою
 
9026         Прилади та апаратура для вимірювання або
(крім 9026 90)    контролю витрат, рівня, тиску чи інших
           змінних характеристик рідин або газів
 
9027         Прилади та апаратура для фізичних або
(крім 9027 20 90 00  хімічних аналізів, для визначення в'язкості,
9027 90)       пористості, розтягу, поверхневого тиску
           тощо, для калориметричних, акустичних або
           фотометричних вимірювань
 
9028         Лічильники газу, лічильники рідин або
(крім 9028 90)    лічильники електроенергії
 
9029         Лічильники інші; спідометри і тахометри;
(крім 9029 90)    стробоскопи
 
9030         Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші
(крім 9030 90)    прилади і апарати для вимірювання або
           контролю електричних величин; прилади та
           апарати для вимірювання та виявлення
           альфа-, бета-, гамма-, рентгенівських,
           космічних та інших іонізуючих випромінювань
 
9031 80 31      Прилади, апарати та машини для вимірювання
9031 80 91 00     або контролю геометричних параметрів
 
9031 80 39 10     Інструменти ручні для вимірювання труб
           ультразвуковим методом
 
9106         Пристрої для контролю часу доби або
           лічильники для вимірювання, реєстрації
           інтервалів часу та індикації будь-яким
           способом з будь-яким годинниковим
           механізмом або з сихронним двигуном
Головна сторінка