Поиск по сайту:Про деякі питання практики вирішення спорів, пов"язаних із застосуванням земельного законодавства

Головна сторінка


         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
            ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
 N 01-8/1227 від 16.11.2001
                     Господарські суди України
 
    Про деякі питання призначення і проведення судової
     експертизи у зв'язку з прийняттям Закону України
     "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
         оціночну діяльність в Україні"
 
   У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань щодо
застосування Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (далі -
Закон) вважаємо за необхідне звернути увагу на таке.
   Відповідно до статті 1 Закону ( 2658-14 ) його положення
поширюються на правовідносини, які виникають у процесі здійснення
оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним
особам України на території України та за її межами, а також
фізичним та юридичним особам інших держав на території України та
за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства
України, використання результатів оцінки та здійснення професійної
оціночної діяльності в Україні.
   Здійснення судової  експертизи   та   судово-експертної
діяльності, сутність яких полягає в практичному виконанні оцінки
майна, відбувається з урахуванням вимог цього Закону ( 2658-14 )
(частина четверта статті 4 Закону).
   Водночас порядок призначення судових експертиз, обов'язки,
права  та  відповідальність  судового  експерта,  організація
проведення експертиз та оформлення їх результатів визначаються
Законом України  "Про  судову  експертизу"  (  4038-12 ) та
Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 ), згідно з
якими, зокрема, проведення такої експертизи має бути доручено
компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам,  які
володіють необхідними для цього знаннями, а за результатами
експертизи суду подається висновок.
   З урахуванням  наведеного  господарський  суд  під  час
призначення і проведення судової експертизи, у тому числі й такої,
що стосується визначення вартості майна, не зв'язаний вимогами
Закону ( 2658-14 ), зокрема, щодо укладення договору на проведення
такої  оцінки,  подання  звіту  про оцінку майна, наявності
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та сертифіката  суб'єкта
оціночної діяльності тощо.
 
 Голова Вищого господарського
 суду України                   Д.Притика
Головна сторінка