Поиск по сайту:Про визначення розміру контрабанди товарів в 2007 році

Головна сторінка

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
         Департамент митної статистики
 
               Л И С Т
 
          29.12.2006 N 35/1-1616-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць
                   Начальникам митниць
                   Начальнику Департаменту
                   інформаційних технологій
                   та митної статистики
 
 
       Щодо застосування спеціальних санкцій
 
 
   Повідомляємо, що наказами Мінекономіки України від 22.12.2006
N 102/508 ( v_508665-06 ), N 102/509 ( v_509665-06 ), N 102/511
( v_511665-06 ), 102/512 ( v_512665-06 ) застосовані, згідно зі
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування
та  тимчасове  зупинення  зовнішньоекономічної  діяльності до
суб'єктів  господарської  діяльності  (як українських, так і
іноземних) за порушення чинного законодавства України, що регулює
зовнішньоекономічну діяльність.
   Направляємо для керівництва  та  використання  в  роботі
зазначені накази Мінекономіки України.
   Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і
видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних
операцій українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, до
якого  застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими
суб'єктами з іноземними, до яких застосована спеціальна санкція -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на  території  України,  здійснюється  в  межах компетенції,
передбаченої  Положенням  про  порядок  видачі   разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від
17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
   Про факти  порушення  чинного  законодавства України при
здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеним вітчизняним
суб'єктом,  до  якого  застосована  спеціальна  санкція  -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності,
а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована
зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Департамент
митної  статистики  Держмитслужби  України  (тел./факс  (044)
247-27-40).
   Начальникам митниць взяти під особливий контроль діяльність
суб'єктів господарської діяльності (як  українських,  так  і
іноземних), до яких застосована спеціальна санкція - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності, з метою недопущення
митного оформлення на період дії зазначеної санкції.
 
 Директор Департаменту
 митної статистики                   Н.Овдієнко
 
Головна сторінка