Поиск по сайту:Про проект Комплексної програми розвитку електронної промисловості України до 2005 року

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 28 грудня 1995 р. N 801-р
                Київ
 
 
   1. Мінекономіки, Мінфіну, МЗЕЗторгу  в  місячний  термін
розглянути  проект  Комплексної програми розвитку електронної
промисловості України до 2005 року і подати Мінмашпрому пропозиції
щодо його вдосконалення.
   Мінмашпрому в  місячний  термін  узагальнити  пропозиції
зазначених  міністерств і подати проект Комплексної програми
розвитку електронної промисловості України до 2005 року Кабінетові
Міністрів України.
   2. Мінфіну та Мінмашпрому в першочерговому порядку сплатити
бюджетну заборгованість за роботи з науково-технічних програм,
виконані підприємствами мікроелектроніки, згідно з додатком.
   3. Мінмашпрому та Мінекономіки до 1 лютого 1996 р. подати
Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін до Указу
Президента України від 16 березня 1995 р. N 227 ( 227/95 ) щодо
приведення розміру пені за кредиторську заборгованість з моменту
її  введення  у  відповідність  із  ставкою  рефінансування
Національного банку.
   4. Мінмашпрому,  Мінекономіки,  МЗЕЗторгу,  Мінзв'язку,
Міноборони, Мінфіну, Держмиткому, Держтелерадіо з метою захисту
вітчизняного товаровиробника подати пропозиції про зміни ставок
ввізного мита на готові вироби приладобудування, електроніки,
комплектуючі вироби, матеріали та сировину, що використовуються у
виробництві електронної техніки.
   5. Мінмашпрому, Урядові Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за
участю  органів  місцевого  самоврядування  розробити графіки
поетапної передачі у власність відповідних адміністративно -
територіальних  одиниць об'єктів соціальної сфери підприємств
електронної промисловості.
 
   Прем'єр-міністр України            Є.МАРЧУК
   Інд. 30
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 1995 р. N 801-р
               Розміри
       заборгованості Мінмашпрому підприємствам
   мікроелектроніки за виконані роботи з науково-технічних
          програм у 1994 - 1995 роках
 -----------------------------------------------------------------
 Найменування та місцезнаходження  |  Розмір заборгованості,
      підприємства       |      млрд. крб.
 -----------------------------------------------------------------
 Дослідно-конструкторське бюро "Ел-      4
 міс", м.Запоріжжя
 
 Акціонерне товариство   "Родон",      15,2
 м.Івано-Франківськ
 
 Акціонерне товариство   "Квазар",      1,34
 м.Київ
 
 Дослідно-конструкторське бюро "Прі-      9,4
 ор", м. Херсон
 
 Дослідно-конструкторське бюро "Ру-      3
 та", м.Чернівці
 
 Виробниче об'єднання    "Знамя",      3
 м.Полтава
 
 Державне підприємство НДІ "Оріон",      22
 м.Київ
 
 Акціонерне товариство   "Сатурн",      17,214
 м.Київ
 
 Виробниче об'єднання   "Полярон",      43
 м.Львів
 
 НДІ мікроприладів, м.Київ           48,254
          Всього           166,408
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Головна сторінка