Поиск по сайту:Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2000 року "Про хід виконання у 1997 - 2000 роках Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року"

Головна сторінка


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про рішення Ради національної безпеки
      і оборони України від 31 жовтня 2000 року
       "Про хід виконання у 1997 - 2000 роках
      Державної програми будівництва та розвитку
      Збройних Сил України на період до 2005 року"
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 234/2001 ( 234/2001 ) від 05.04.2001 )
     
   Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
   Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 31 жовтня  2000  року  "Про  хід  виконання  у
1997 - 2000 роках Державної програми будівництва та розвитку
Збройних Сил України на період до 2005 року".
   На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони
України:
   1. Кабінету Міністрів України:
   а) розглянути питання щодо утворення Урядового комітету з
питань реформування національної оборони, оборонно-промислового
комплексу, державної безпеки та правоохоронної діяльності;
   б) передбачити  під час доопрацювання Державного бюджету
України на 2001 рік цільове фінансування в мінімальному обсязі
заходів Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил
України на період до 2005 року (далі - Державна програма);
   в)  забезпечити, починаючи з 2001 року, спрямування на
закупівлю,   утримання,   експлуатацію,  ремонт,  технічне
обслуговування озброєння та військової техніки і науково-дослідні
та дослідно-конструкторські роботи 50 відсотків коштів, одержаних
від реалізації озброєння, техніки та іншого майна, передбачених на
потреби Міністерства оборони України понад видатки загального
фонду на національну оборону; ( Пункт "в" статті 1 в редакції
Указу Президента N 234/2001 ( 234/2001 ) від 05.04.2001 )
   г) визначити окремим рядком видатки Державного бюджету на
фінансування державних і цільових програм у сфері  оборони,
зазначивши в додатку до Державного бюджету України перелік та
обсяги фінансування цих програм;
   д) включити окремим кодом функціональної класифікації видатки
Державного бюджету України на утримання озброєння та військової
техніки Збройних Сил України;
   е) прискорити затвердження Положення про порядок відчуження
військового майна та прийняття постанови щодо порядку дії статті
60 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"
( 1458-14 )  та  визначення  механізму  компенсації  втрат
військовослужбовцям внаслідок зупинення статтею 62 зазначеного
Закону дії положень законодавчих актів щодо пільг та компенсацій,
а також внаслідок прийняття Закону України "Про деякі заходи щодо
економії бюджетних коштів" від 17 лютого 2000 року ( 1459-14 );
   є) переглянути  постанову Кабінету Міністрів України від
8 січня 2000 року N 12 ( 12-2000-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів від 17 липня 1992 року N 393" з точки
зору відповідності її чинному законодавству;
   ж) розглянути питання щодо звільнення Міністерства оборони
України та Міністерства внутрішніх справ України від сплати
податку з власників транспортних засобів, передбаченого Законом
України  "Про внесення змін до деяких Законів України щодо
фінансування дорожнього господарства" ( 986-14 ), та від сплати
пені за затримку оплати при розрахунках за відповідні замовлення і
в разі необхідності подати до Верховної Ради України відповідні
пропозиції.
   2. Міністерству оборони України:
   а) вжити до кінця 2000 року комплекс підготовчих заходів для
забезпечення реалізації з 1 січня 2001 року Державної програми;
   б) здійснити аналіз відповідності пріоритетів та напрямів
міжнародного воєнного співробітництва Збройних Сил України цілям і
завданням Державної програми. За результатами внести необхідні
корективи  до  планів  багатостороннього  та  двостороннього
співробітництва в цій сфері та вжити заходів для вдосконалення
його координації, підвищення ефективності міжнародної допомоги та
збільшення її обсягів на підтримку військової реформи;
   в) привести до 31 грудня 2000 року чисельність Збройних Сил
України у відповідність з Постановою Верховної Ради України від
22 грудня 1998 року N 327-XIV ( 327-14 ).
   3. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України
Є. Марчуку забезпечити розробку та подання до 1 липня 2001 року
проекту Концепції (основ політики) національної безпеки України.
   4. Національному  інституту   стратегічних   досліджень
підготувати та подати до квітня 2001 року Стратегію впровадження
демократичного цивільного контролю в оборонній сфері України.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 листопада 2000 року
     N 1237/2000
Головна сторінка