Поиск по сайту:Про довіреність

Головна сторінка


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент бухгалтерського обліку
 
 N 12-111/1363 від 20.11.2000
   м.Київ
 
 vd20001120 vn12-111/1363
                 Кримському Республіканському
                 управлінню НБУ
                 Територіальним управлінням НБУ
                 Операційному управлінню НБУ
                 Центральній розрахунковій палаті
                 Департаментам та самостійним
                 структурним підрозділам НБУ
                 Комерційним банкам
                 Асоціації українських банків
 
             Про довіреність
 
   Направляємо для  використання  в  роботі  текст  наказу
Міністерства фінансів України від 19 жовтня 2000 року за N 253
( z0761-00 ) (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1
листопада 2000 року за N 761/4982) "Про доповнення до Інструкції
про  порядок  реєстрації  виданих, повернутих і використаних
довіреностей на одержання цінностей". Цим наказом встановлено, що
зазначена Інструкція поширюється на підприємства, установи та
організації, їхні відділення, філії, інші відособлені підрозділи
та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності
(далі - підприємства).
   При наявності   виробничо-господарських   зв'язків  між
підприємствами і суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними
особами (далі - фізичні особи) вказана Інструкція застосовується з
урахуванням наступного.
   Відпуск цінностей  фізичній  особі  не  вимагає  подання
довіреності у разі, якщо вона особисто одержує цінності від
підприємства за наявності у особи паспорта або іншого документа,
що її засвідчує, та Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності, дані яких (номер, орган і дата видачі)
вказуються у первинних документах, якими підприємство оформлює
відпуск цінностей (накладна-вимога, товарно-транспортна накладна).
   Якщо ж фізична особа доручає одержати цінності іншій особі,
наприклад  працівникові,  який  перебуває  з нею у трудових
відносинах, то разом із вказаними документами така особа повинна
подати довіреність, яка оформлюється відповідно до Цивільного
Кодексу України ( 1540-06 ) із зазначенням в ній даних щодо
Свідоцтва  про  державну  реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності, або довіреність типової форми N М-2 або N М-2б
( z0293-96 ) з підписом і печаткою фізичної особи.
   Відпуск цінностей підприємствам за безготівковим розрахунком,
бартером або безоплатно здійснюється фізичною особою за умови
подання довіреності підприємства. Порядок відпуску цінностей за
довіреністю застосовується також для відпуску цінностей у рамках
договору про спільну діяльність, якщо одержувачами цінностей є
підприємства.
   Наказ набирає чинності через 10  днів  після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту               В.І.Ричаківська
Головна сторінка