Поиск по сайту:Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об"єктів з міжнародного моніторинг

Головна сторінка


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
        Про звільнення судді Верховного Суду
           України Арестенка А.М.
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 51-52, ст.458 )
 
 
 
 
   Відповідно до пункту 15 статті 85, пункту 9 частини п'ятої
статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
   Звільнити Арестенка Анатолія Миколайовича з посади судді
Верховного Суду України у зв'язку з поданням заяви про відставку.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 16 листопада 2000 року
     N 2113-III
Головна сторінка