Поиск по сайту:Про реєстрацію статуту (нова редакція) релігійної громади церкви євангельських християн-баптистів "Надія" м. Одеса

Головна сторінка

        КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
            Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2886 від 29.12.2001
 
 
       Про внесення змін та доповнень до тимчасового
     розподілу обов'язків між Київським міським головою,
      першим заступником голови та заступниками голови
        Київської міської державної адміністрації
 
 
   Відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет
України" ( 3659-12 ) та враховуючи листа Київського міського
територіального відділення Антимонопольного комітету України від
20.11.2001 N 26-1/1501:
 
   Внести зміни  та  доповнення  до  тимчасового  розподілу
обов'язків між Київським міським головою, першим заступником
голови та заступниками голови  Київської  міської  державної
адміністрації,  затвердженого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 24.10.2001 N 2275 ( ra2275017-01 ):
 
   У розділі "Шовкун І.В. - заступник голови Київської міської
державної адміністрації":
 
   1. Частину  12  пункту 1 після слів "виконавчої влади"
доповнити словами "Київським міським територіальним відділенням
Антимонопольного комітету України".
 
   2. Пункт 1 доповнити частиною 13 такого змісту:
   "Відповідає за здійснення  заходів  щодо  демонополізації
економіки та розвитку конкуренції у м. Києві".
 
   3. У пункті 4 виключити слова:
   "Київського міського    територіального    відділення
Антимонопольного комітету України".
 
 Голова                        О.Омельченк
Головна сторінка